Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ανακοίνωση για το όνομα του Αρχιεπισκόπου

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ανακοίνωση για το όνομα του Αρχιεπισκόπου

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, παρατηρώντας διάφορα δημοσιεύματα που αποδίδουν λανθασμένα στην Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, το όνομα Γεώργιος ο Γ΄, επιθυμεί να ενημερώσει ότι σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα δεν υπήρξε άλλος αρχιεπίσκοπος Κύπρου με το όνομα Γεώργιος. Ως εκ τούτου το όνομα «Γεώργιος Γ΄» είναι λανθασμένο.

Το ορθό όνομα της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου είναι «κ.κ. Γεώργιος».

 

Εκ του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

      23 Μαρτίου 2023.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post