8ο Πολιτιστικό Απόβραδο Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023)

8ο Πολιτιστικό Απόβραδο Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 19:00-20:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής (Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία)  με τίτλο:

«Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης:

τὸ πνευματικὸ περιβάλλον τῆς Σχολῆς τότε καὶ σήμερα»

 

Ομιλητής

Ἱερομόναχος Μελέτιος Στεφανᾶτος

Γραμματεὺς τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης

Η διάλεξη θα μεταδίδεται και διαδικτυακά και μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 370 398 082 847 

Passcode: xgtGmz 

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22443055 ή στον πιο κάτω σύνδεσμο https://forms.gle/qD32PjkCsA5aHizb6

 

Περίληψη διάλεξης

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ὑπῆρξε ἡ σημαντικότερη θεολογικὴ σχολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ἀνέδειξε πλῆθος ἀποφοίτων, ποὺ διηκόνησαν τόσο τὸ Πατριαρχεῖο, ὅσο καὶ τὶς λοιπὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὡς Πατριάρχες, Προκαθήμενοι Ἐκκλησιῶν, Ἀρχιερεῖς καὶ κληρικοί, ἀλλὰ καὶ ὡς λαϊκοὶ Καθηγητὲς καὶ θεολόγοι, μὲ ἀνεπανάληπτη προσφορὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Γένος καὶ οἱ ὁποῖοι πέρα τῶν θεωρητικῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν γνώσεων, ἦταν ἐφοδιασμένοι μὲ γνήσιο ὀρθόδοξο φρόνημα, πίστη στὴν Παράδοση, ἐκκλησιαστικὸ βίωμα καὶ ἀκραιφνὲς φαναριώτικο πνεῦμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ συνέτειναν στὴν ἀνωτέρω κατάρτιση τῶν Χαλκιτῶν ἀποφοίτων ὑπῆρξαν, πέρα τῆς ἀκαδημαϊκῆς διδασκαλίας, ὁ κοινοβιακὸς τρόπος ζωῆς τῶν σπουδαστῶν, ἡ συμμετοχή τους στὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μέσω των καθ΄ ἡμέραν ἱερών ἀκολουθιῶν, ἡ στενὴ ἐπαφή τους μὲ τοὺς Καθηγητές, καθὼς καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλλον τῆς Σχολῆς. Παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς πρὸ πενήντα δύο ἐτῶν, αὐτὴ παραμένει, λόγῳ τῆς ἱστορίας της, ἕνα ἀληθὲς πανδιδακτήριο τοῦ ἤθους καὶ τοῦ φρονήματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μέσῳ διαφόρων δράσεων καὶ ἐκδηλώσεων, ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἐπιχειρεῖ νὰ καταστήσῃ γνωστὴ τὴν πλούσια καὶ ἔνδοξη ἱστορία της, ἀλλὰ καὶ νὰ καταστήσῃ κοινωνοὺς τοῦ πνεύματος αὐτῆς, ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν, μέσῳ τῆς συμμετοχῆς της σὲ εὐρωπαϊκὰ προγράμματα ἀνταλλαγῆς φοιτητῶν. Ἡ διενέργεια πρακτικῆς ἄσκησης, ἢ ἀκόμη καὶ ἡ ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη καὶ παραμονὴ στὴ Σχολή, ἀποτελοῦν εὐκαιρία ψηλαφήσεως τοῦ «πνεύματος τῆς Χάλκης», ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ διδάσκῃ διὰ τῆς σιωπῆς καὶ διὰ τῆς χαρτίνης ἀθανασίας τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου καὶ τῆς πλούσιας βιβλιοθήκης της.

 

Βιογραφικό σημείωμα ομιλητή

Ὁ π. Μελέτιος Στεφανᾶτος γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1997. Σπούδασε Κλασσικὴ Φιλολογία καὶ Θεολογία στὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, πραγματοποίησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μὲ θέμα τὴν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς τῆς Χάλκης, ἐνῷ εἶναι ὑποψήφιος διδάκτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ μὲ ἀντικείμενο τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Διάκονος χειροτονήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὅπου καὶ ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολή, στὶς 6 Σεπτεμβρίου 2020, ὅπου διακονεῖ μέχρι σήμερα, χειροτονηθεὶς πρεσβύτερος τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου τοῦ 2023. Ἔχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες (Μνήμη Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Κωνσταντινούπολις, 2021 καὶ Ἴμβρου καρπὸς εὐκλεής: ὁ Σχολάρχης Ἀπόστολος Χριστοδούλου, Κωνσταντινούπόλις, 2022) καὶ ἔχει μετάσχει στὴν ἐπιμέλεια συλλογικῶν τόμων καὶ τὴν ὀργάνωση συνεδρίων καὶ ἐκθέσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post