Ανακοινωθέν της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (15 Ιανουαρίου 2024)

Ανακοινωθέν της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (15 Ιανουαρίου 2024)

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 15 Ἰανουαρίου 2024, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Τίμησε, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τοῦ Ἑνωτικοῦ Δημοψηφίσματος τοῦ 1950, μὲ μονόλεπτη σιγή, τὴ μνήμη τῶν πρωταγωνιστῶν ἐκείνης τῆς ἐθνικῆς πρωτοβουλίας, δηλ. τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου τοῦ Β΄, τῶν Μητροπολιτῶν Πάφου Κλεόπα, Κιτίου Μακαρίου καὶ Κυρηνείας Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Χωρεπισκόπου Σαλαμῖνος Γενναδίου.

2) Συζήτησε, λεπτομερῶς, τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ τονισθεῖ τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ καὶ ἡ καλλιέργεια τῆς ἐπιθυμίας ἐπιστροφῆς στὰ πατρογονικὰ ἐδάφη, μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση, φέτος, πενήντα χρόνων κατοχῆς τοῦ 37% τῆς Πατρίδας μας. Ἀπεφάσισε ὅπως, μέχρι τὸν ἐρχόμενο μῆνα, κατατεθεῖ ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τὸ πρόγραμμα γιὰ εἰδικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ γίνουν σὲ κάθε Μητρόπολη καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 2024. Ἀπεφάσισε, ἐπίσης, ὅπως ἀπευθυνθεῖ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν παράκληση ὅπως μεριμνήσει ὥστε κάθε Μητρόπολη περιλάβει στὸ πρόγραμμά της γιὰ τὸ 2024, ἀνάλογες ἐκδηλώσεις, ποὺ ἔγιναν τὸ 2021 γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Τὸ ἴδιο θὰ ἀπευθυνθεῖ στὶς Μητροπόλεις τῆς Κρήτης, τῆς Δωδεκανήσου καὶ τὶς Ἑλληνικὲς Μητροπόλεις ἀνὰ τὸν Κόσμο.

3) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τοῦ ΚΕΤ/ΕΤΕΚ κ. Ἰωάννη Χαριλάου γιὰ τὸ Φορέα Μισθοδοσίας Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν δήλωση τοῦ Μακαριωτάτου, ὅτι ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ δεν θὰ μπορέσει νὰ συνεχίσει νὰ εἰσφέρει στὸν Φορέα τὰ ποσὰ ποὺ συνεισέφερε μέχρι σήμερα. Συζητήθηκαν τρόποι συνεισφορᾶς στὸν Φορέα καὶ ἀπὸ ἄλλες Μητροπόλεις ἢ Μονὲς ποὺ ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα.

4) Ἀπεφάσισε, φιλανθρώπως ἐνεργοῦσα, ὅπως θέσει τέρμα καὶ στὸν τελευταῖο ἀπόηχο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ διχασμοῦ τοῦ παρελθόντος, αἴροντας μεταθανατίως τὴν καθαίρεση τοῦ πρῴην Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανοῦ, ὅπως εἶχε πράξει προηγουμένως καὶ γιὰ τὸν πρῴην Μητροπολίτη Κιτίου Ἄνθιμο.

5) Ὅρισε ὅπως τὰ Χριστούγεννα, ὁ Ὄρθρος μὲ τὴ Θ. Λειτουργία ἀρχίζουν στὶς 06:30 π.μ. ἀντὶ στὶς 05: 00, ὅπως γινόταν μέχρι σήμερα.

6) Ἀπεφάσισε ὅπως ἐπιτρέψει καὶ γιὰ τὸ ἔτος 2024 τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου μέχρι τὶς 12 Δεκεμβρίου 2024.

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

15 Ἰανουαρίου 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post