Ανακοινωθέν Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου (13 Μαρτίου 2024)

Ανακοινωθέν Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου (13 Μαρτίου 2024)

Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024, τὸ Ἑξαμελὲς Συνοδικὸ Δικαστήριο, μετὰ τὴν παραπομπὴ σὲ αὐτὸ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν καταγγελιῶν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐα κατὰ τῶν μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ἀββακούμ.

Δεδομένου ὅτι μετὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προέκυψαν νέα στοιχεῖα, τὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἀνακριτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὴ διεξαγωγὴ περαιτέρω ἀνακρίσεων, σύμφωνα καὶ μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡμερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2023, τὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο ἀπὸ Πενταμελὲς ἔγινε Ἑξαμελές.

Ὡς ἐκ τούτου τὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο συνεχίζει τὶς ἐργασίες του καὶ δηλώνει ὅτι μόνον οἱ δικές του Ἀνακοινώσεις ἀποτελοῦν τὴν αὐθεντικὴ ἐνημέρωση τῆς κανονικῆς διαδικασίας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
13 Μαρτίου 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post