Ανακοίνωση Ανακριτικής Επιτροπής (19 Μαρτίου 2024)

Ανακοίνωση Ανακριτικής Επιτροπής (19 Μαρτίου 2024)

Ἐπειδὴ δημοσιογράφοι ἐπεδίωξαν νὰ μιλήσουν μὲ μέλη τῆς Ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐμεῖς, ὁ πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς, δηλώνουμε κάθετα καὶ κατηγορηματικὰ ὅτι δὲν προτιθέμεθα νὰ προβοῦμε σὲ ὁποιεσδήποτε δηλώσεις γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεση. Ἀφοῦ τελειώσουμε τὴν διαδικασία καθὼς ὁρίζει ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ παραδώσουμε ὅλο τὸ ὑλικὸ μαζὶ μὲ τὸ πόρισμα στὸ Ἑξαμελὲς Συνοδικὸ Δικαστήριο γιὰ τὰ περαιτέρω.

Ἀπευθυνόμενοι πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς ὅλους σας, παρακαλοῦμε ὅπως εἰρηνεύετε καὶ ὅπως εἰσέλθετε στὸ προκείμενο στάδιο τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης τεσσαρακοστῆς μὲ νηστεία καὶ προσευχή, προετοιμάζοντας ὅλοι τοὺς ἑαυτούς μας στὴν συνάντηση μετὰ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸ Πάθος του, στὸν Σταυρό του καὶ στὴν Ἀνάστασή του.

Εὐχὲς πολλὲς καὶ ὁ Θεὸς μαζί σας.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post