Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Προκήρυξη διαδικασίας λήψης προσφορών για ενοικίαση διαφόρων κτημάτων για γεωργικούς σκοπούς

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Προκήρυξη διαδικασίας λήψης προσφορών για ενοικίαση διαφόρων κτημάτων για γεωργικούς σκοπούς

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δέχεται προσφορές για την ενοικίαση διαφόρων κτημάτων της στην επαρχία Λεμεσού για γεωργικούς σκοπούς.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

  1. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δεν έχει την υποχρέωση να υποδείξει στους προσφοροδότες τα κτήματα επιτόπου.
  2. Οι προσφορές πρέπει να φτάσουν σε κλειστό φάκελο στο κουτί προσφορών στα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, 1016 Λευκωσία, μέχρι τις 12 το μεσημέρι της 5ης Ιουλίου 2024.
  3. Εκπρόθεσμες προσφορές ή προσφορές που θα κατατεθούν με άλλο τρόπο δεν θα ληφθούν υπόψιν.
  4. Η περίοδος ενοικιάσεως των κτημάτων θα είναι για δύο (2) γεωργικές περιόδους. Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο θα αρχίζει την 1η Αυγούστου 2024 και θα λήγει την 31η Ιουλίου 2026.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους πάνω στο έντυπο προσφοράς το οποίο μπορούν είτε να το παραλάβουν από τα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στη Λευκωσία είτε να το βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο: www.churchofcyprus.org.cy/92799
  6. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
  7. Στην περίπτωση που τα κτήματα της ΙΑΚ ή μέρος αυτών εμπίπτουν σε περιοχές οι οποίες θα κηρυχθούν από το Υπουργείο Γεωργίας ανομβριόπληκτες, δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία προσφορών.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα κτήματα που διατίθενται προς ενοικίαση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Ευφροσύνη Μαρίνου στο τηλέφωνο 22554644 για διευθέτηση ραντεβού στα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Σχετικά αρχεία

Print Friendly, PDF & Email

Share this post