Τελετή απονομής Οφφικίου Άρχοντος Πρωτοψάλτου Εκκλησίας Κύπρου στον Δρα Σόλωνα Χατζησολωμού

Τελετή απονομής Οφφικίου Άρχοντος Πρωτοψάλτου Εκκλησίας Κύπρου στον Δρα Σόλωνα Χατζησολωμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ κοινῆς καὶ ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῶν Μελῶν Αὐτῆς, ἐξαίρουσα τὴν μακρὰν καὶ ὑψηλὴν διακονίαν εἰς τὴν ψαλτικὴν τέχνην τοῦ Δρος Σόλωνος Χατζησολωμοῦ καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου ἀπεφάσισεν ὅπως τιμήσῃ αὐτόν, διὰ τῆς ἀπονομῆς τοῦ Ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἡ Τελετή Ἀπονομῆς θά πραγματοποιηθῇ τήν Πέμπτην, 18ην Ἰουλίου καί ὥραν 18.00΄ μ.μ, εἰς τὸ Μέγα Συνοδικὸν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,

τῇ 9 Ἰουλίου 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post