Χρήσιμες πληροφορίες

Το Μυστήριο του Γάμου

Τι χρειάζεται δια να συναφθεί Γάμος; Για να συναφθεί Γάμος χρειάζονται: Πιστοποιητικό ἐλευθερίας (ἀγαμίας). Πιστοποιητικό Γεννήσεως. Πιστοποιητικό - Βεβαίωση αἱματολογικῆς ἐξετάσεως γιά τή Μεσογειακή Ἀναμία ἀπό τό ἁρμόδιο Κυβερνητικό Ἰατρικό Τμῆμα. Ἄδεια γάμου ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή ἤ τή Μητρόπολη, στήν περιφέρεια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ὁ γάμος. Σέ περίπτωση πού ἡ γυναίκα εἶναι πρόσφυγας καί διαμένει σέ ἄλλη Ἐπισκοπική Περιφέρεια, ἀπό ἐκείνη πού ἔμενε πρό τῆς προσφυγοποιήσεως, χρειάζονται νά ἐκδοθοῦν δύο ἄδειες: (περισσότερα…)