Διακονια

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

Μέλαθρον Ευγηρίας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου: Εγκαίνια Πτέρυγας “Αναστάσιος Λεβέντης”

Την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015, το πρωί παρουσία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τελέστηκαν τα εγκαίνια της πτέρυγας «Αναστάσιος Λεβέντης» του Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, «Μέλαθρον Ευγηρίας Λευκωσίας». Η πτέρυγα ανακαινίστηκε με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος «Αναστάσιος Λεβέντης». Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος τέλεσε Αγιασμό και στην ομιλία του αναφέρθηκε στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο αποτελεί μια από τις πτυχές του όλου έργου και της αποστολής της Εκκλησίας ως Θεανθρώπινου οργανισμού μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. (περισσότερα…)

Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών

Οἱ Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικῶν λειτουργοῦν ὡς σωματεῖα εἰς πλείστας ἐνορίας καί κοινότητας τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. Σκοπός αὐτῶν εἶναι ἡ χριστιανική, ἐθνική, πνευματική, πολιτιστική, ἀντιαιρετική καί φιλανθρωπική προσφορά τῶν μελῶν αὐτῶν εἰς τήν κοινωνίαν καί ἡ ζωντανή μαρτυρία τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν ἐντός αὐτῆς, μέ κέντρον τήν ἐνορίαν, καί ὑπό τήν ἐποπτείαν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου αὐτῆς. Διά τάς συλλογικάς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν Χ.Σ.Γ. λειτουργεῖ Συντονιστική ᾿Επιτροπή. Πρόεδρος· ᾿Ορθοδοξία Καλογήρου.

Φιλόπτωχες Αδελφότητες

Αἱ Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες ἀσκοῦν τήν φιλανθρωπίαν, ὑπό τήν ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἐφημερίων τῶν ἱερῶν ναῶν, φροντίζουν νά βοηθῶνται οἱ ἄποροι καί ἀναξιοπαθοῦντες ἐνορῖται. Αὗται λειτουργοῦν εἰς διαφόρους ἐνορίας. Γενική Γραμματεύς Ἐνοριῶν Λευκωσίας: Λυδία Πρωτοπαπᾶ. Τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Φιλοπτώχου ᾿Αδελφότητος Λευκωσίας, ἱδρύθη καί λειτουργεῖ ἐν Λευκωσίᾳ, εἰς ἰδιόκτητον οἴκημα, «Μέλαθρον Εὐγηρίας».

Ο καλός Σαμαρείτης

Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας “Ο Καλός Σαμαρείτης”

To Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας "Ο Καλός Σαμαρείτης" ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία απόρων και ορφανών φοιτητριών και φοιτητών στο Οικοτροφείο του, στην Αθήνα και Λευκωσία. Το οικοτροφείο στην Αθήνα ευρίσκεται στην περιοχή Αμπελοκήπων και φιλοξενεί δωρεάν άπορες και ορφανές Φοιτήτριες, ενώ στη Λευκωσία φοιτητές και φοιτήτριες. Για επικοινωνία στα: (περισσότερα…)