Διακονια

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

Μέλαθρον Ευγηρίας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου: Εγκαίνια Πτέρυγας “Αναστάσιος Λεβέντης”

Την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015, το πρωί παρουσία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τελέστηκαν τα εγκαίνια της πτέρυγας «Αναστάσιος Λεβέντης» του Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, «Μέλαθρον Ευγηρίας Λευκωσίας». Η πτέρυγα ανακαινίστηκε με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος «Αναστάσιος Λεβέντης». Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος τέλεσε Αγιασμό και στην ομιλία του αναφέρθηκε στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο αποτελεί μια από τις πτυχές του όλου έργου και της αποστολής της Εκκλησίας ως Θεανθρώπινου οργανισμού μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. (περισσότερα…)

Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών

Οἱ Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικῶν λειτουργοῦν ὡς σωματεῖα εἰς πλείστας ἐνορίας καί κοινότητας τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. Σκοπός αὐτῶν εἶναι ἡ χριστιανική, ἐθνική, πνευματική, πολιτιστική, ἀντιαιρετική καί φιλανθρωπική προσφορά τῶν μελῶν αὐτῶν εἰς τήν κοινωνίαν καί ἡ ζωντανή μαρτυρία τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν ἐντός αὐτῆς, μέ κέντρον τήν ἐνορίαν, καί ὑπό τήν ἐποπτείαν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου αὐτῆς. Διά τάς συλλογικάς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν Χ.Σ.Γ. λειτουργεῖ Συντονιστική ᾿Επιτροπή. Πρόεδρος· ᾿Ορθοδοξία Καλογήρου.

Φιλόπτωχες Αδελφότητες

Αἱ Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες ἀσκοῦν τήν φιλανθρωπίαν, ὑπό τήν ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἐφημερίων τῶν ἱερῶν ναῶν, φροντίζουν νά βοηθῶνται οἱ ἄποροι καί ἀναξιοπαθοῦντες ἐνορῖται. Αὗται λειτουργοῦν εἰς διαφόρους ἐνορίας. Γενική Γραμματεύς Ἐνοριῶν Λευκωσίας: Λυδία Πρωτοπαπᾶ. Τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Φιλοπτώχου ᾿Αδελφότητος Λευκωσίας, ἱδρύθη καί λειτουργεῖ ἐν Λευκωσίᾳ, εἰς ἰδιόκτητον οἴκημα, «Μέλαθρον Εὐγηρίας».

Ο καλός Σαμαρείτης

Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας “Ο Καλός Σαμαρείτης”

To Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας "Ο Καλός Σαμαρείτης" ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία απόρων και ορφανών φοιτητριών και φοιτητών στο Οικοτροφείο του, στην Αθήνα και Λευκωσία. Το οικοτροφείο στην Αθήνα ευρίσκεται στην περιοχή Αμπελοκήπων και φιλοξενεί δωρεάν άπορες και ορφανές Φοιτήτριες, ενώ στη Λευκωσία φοιτητές και φοιτήτριες. Για επικοινωνία στα: (περισσότερα…)

Στέγη Εργαζομένων Γυναικών “Φανερωμένη”

Προνοίᾳ τῆς ῾Ι. ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου, λειτουργεῖ ἐν Λευκωσίᾳ, εἰς οἴκημα, παραχωρηθέν δωρεάν ὑπό τῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ ῾Ι. Ναοῦ Φανερωμένης, ἡ Στέγη ᾿Εργαζομένων Γυναικῶν «Φανερωμένη», ὁδός Σωκράτους 19. Τό ἐν λόγῳ ῞Ιδρυμα παραμένει ἀνοικτόν καθ’ ὅλας τάς ἐργασίμους ὥρας, ἰδίᾳ δέ κατά τάς ὥρας τῆς μεσημβρινῆς ἀργίας, πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐργαζομένων γυναικῶν, παρέχον εἰς αὐτάς ὅλας τάς δυνατάς διευκολύνσεις. Τηλ. 22671798. Πρόεδρος· Λυδία Πρωτοπαπᾶ. Τηλ. 22660932.

Ίδρυμα Υποτροφιών Λουκή Ακρίτα

Με απόφαση του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου αοιδίμου  Μακαρίου Γ’, ιδρύθηκε το « ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ » (Ι.Υ.Λ.Α.) εις μνήμη του Λουκή Ακρίτα. Σκοπός του ιδρύματος είναι  η παροχή υποτροφιών σε άπορους Κυπρίους που διακρίνονται για την επιμέλεια και το ήθος των για  σπουδές επιστημονικές, τεχνικές ή καλλιτεχνικές στην Ελλάδα. Ο σκοπός αυτός τροποποιήθηκε  σε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής ημερομηνίας 24/1/1990 και καταρτίσθηκε ως βραβείο σε διαγωνισμό με θέμα την Ελληνική Λογοτεχνία με αναφορά στο έργο του αείμνηστου Λουκή Ακρίτα.  Σε περίπτωση περισσεύματος χρημάτων να προσφέρεται μερική υποτροφία. (περισσότερα…)

Προκήρυξη Υποτροφιών για Πανεπιστημιακές Σπουδές 2010 – 2011

Για πληροφορίες αποτείνεστε: Οικονομικές Υπηρεσίες Ι. Αρχιεπισκοπής Κύπρου Λογιστήριο κ. Δήμο Δήμου Τηλ. 22554678 E-mail: [email protected] Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μετά τη μελέτη των όρων της κάθε προκήρυξης, θα πρέπει, μαζί με κάθε ΑΙΤΗΣΗ για υποτροφία, απαραίτητα να συμπληρώσουν και την ΔΗΛΩΣΗ ανεπάρκειας οικονομικών μέσων για σπουδές. Τα έντυπα ΑΙΤΗΣΕΩΝ και τη ΔΗΛΩΣΗ μπορείτε να τα λάβετε από το χώρο μεταφόρτωσης αρχείων που βρίσκεται παρακάτω. Προς ενημέρωση: Υποτροφίες για αποφοίτους του Παγκυπρίου Γυμνασίου χορηγούν και τα Ιδρύματα "Ιφιγένειας και Χαράλαμπου Μαραθεύτη", "Αναστασίας Χατζηχαραλάμπους" και "Ι. Μαραθεύτη, Αρχιμανδρίτη Φιλοθέου Χριστοφίδη (Τριγγίδη) και Στρατηγού Κωνσταντίνου Χατζηιωάννου". Για περισσότερες πληροφορίες [...]

Προκήρυξη Υποτροφιών για Πανεπιστημιακές Σπουδές 2011 – 2012

Για πληροφορίες αποτείνεστε στον κ. Σάββα Μιχαήλ, τηλ. 22554722 και στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, κ. Δήμο Δήμου, τηλ. 22554678. E-mail: [email protected] (περισσότερα…)

Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

Εικονική περιήγηση στο χώρο του Ιδρύματος... Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ βρίσκεται στην καρδιά της παλαιάς Λευκωσίας, στο προαύλιο του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, δίπλα στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο. Το Βυζαντινό Μουσείο, η Πινακοθήκη και η Βιβλιοθήκη του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ πλαισιώνεται στην ίδια περιοχή από το Μουσείο Λαικής Τέχνης Κύπρου, το Παγκύπριο Γυμνάσιο με την αξιόλογη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Αγώνος, το αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, τη Δημοτική Πινακοθήκη του Ιδρύματος Πιερίδη, το ναό της Παναγίας των [...]