Λειτουργίες και Κηρύγματα

Ιερα Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 26 Απριλίου 2020

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος την Κυριακή, 26 Απριλίου 2020, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως. (περισσότερα…)

Λειτουργίες – Χοροστασίες Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, την Κυριακή 12 Απριλίου 2020, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου στη Λευκωσία. (περισσότερα…)

Αποστολικό και Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακής των Βαΐων

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Φιλ. δ’ 4-9 Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν· (περισσότερα…)

Μαρία η Αιγυπτία

Αποστολικό και Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (Μαρίας Αιγυπτίας)

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Εβρ. θ΄ 11-14 Ἀδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος Ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι᾽ αἵμα τος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ῞Αγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ [...]

όσιος Ιωάννης της Κλίμακος

Αποστολικό και Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Εβρ. στ΄ 13-20 Ἀδελφοί, τῷ ᾽Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾽ ἑαυτοῦ, λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς [...]

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 13 – 15 Μαρτίου 2020

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020, θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών και θα αναγνώσει την Β΄ Στάση αυτών στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία. Την Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020, θα προστεί του Μνημοσύνου του αειμνήστου Πολύκαρπου Γιωρκάτζη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο νέο κοιμητήριο Λευκωσίας.   (περισσότερα…)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 4 – 8 Μαρτίου 2020

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020, θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Α΄ Χαιρετισμών και θα αναγνώσει την Α΄ Στάση αυτών στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Λευκωσία. Την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Μάμαντος στη Λακατάμεια. (περισσότερα…)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2020

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος την Κυριακή, 1η Μαρτίου 2020, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό της του Χριστού Γεννήσεως στην Τάλα. Ακολούθως, ο Μακαριώτατος, θα προστεί του Εθνικού Μνημοσύνου των ηρώων των κοινοτήτων Τάλας και Κισσόνεργας Χρίστου Κκέλη, Μιλτιάδη Στυλιανού, Γεωργίου Μιχαήλ και Χαράλαμπου Καραγιάννη. (περισσότερα…)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 22-23 Φεβρουαρίου 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντανάσσης στην Πάφο. (περισσότερα…)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 16 Φεβρουαρίου 2020

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020, θα προστεί Αρχιερατικού Συλλειτούργου, συλλειτουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου (περισσότερα…)