Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων

Σκοπὸς τοῦ Γραφείου εἶναι ἡ ὀργάνωσις καὶ ὁ συντονισμὸς συστήματος προβολῆς καὶ προωθήσεως τοῦ πνευματικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ πλούτου τῶν Ἱερῶν Τόπων τῆς Πατρίδος μας, μέσῳ τῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων.

Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Ἐπιστημονικοὶ Συνεργάται: Χαράλαμπος Μπακιρτζής, Γεώργιος Φιλοθέου, Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Ἀνδρέας Φούλιας, Κωνσταντῖνος Θεοφάνους, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Νατάσα Ἱερείδου, Γκλόρια Κασσιανίδου, Κωνσταντῖνος Βορκάς, Παῦλος Χατζηπροδρόμου, Χριστάκης Εὐσταθίου καὶ Μαρία Μ. Μιχαήλ.

Συνεργάται: Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιφερειῶν: Αρχιεπισκοπής, Μητροπόλεων, Επισκοπών και Σταυροπηγιακών Μονών.

Γραμματεῖς: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι καὶ Κωνσταντῖνος Θεοφάνους.

Tηλ.: 22554600 καὶ 22554611, Tηλεομ.: 22431796,

ἠλεκτρ. διεύθ. (email): office@churchofcyprus.org.cy

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Δείτε επίσης:

Επαφές / Θέματα / Δραστηριότητες

Διαδρομές Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Αρχείο

Print Friendly, PDF & Email