Εγκαίνια Ιερού Ναού του Αγίου Νεομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού (24-25 Νοεμβρίου 2017)

Εγκαίνια Ιερού Ναού του Αγίου Νεομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού (24-25 Νοεμβρίου 2017)

Τὸ Σάββατο, στὶς 25 Νοεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, θὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ ποὺ βρίσκεται δίπλα στὸν Ἅγιο Πολύδωρο. Τὰ ἐγκαίνια θὰ τελέσει ὁ Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ.Χριστοφόρος μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας μας.

Τὴν παραμονή, Παρασκευὴ 24 Νοεμβρίου, θὰ ἀρχίσουν τὰ ἐγκαίνια μὲ ἑσπερινὸ καὶ θὰ συνεχίσει μὲ ἀγρυπνία ποὺ θὰ γίνει στὸ χῶρο τοῦ παρεκκλησίου.

Στὰ ἐγκαίνια ναοῦ, πλένεται ἡ ἁγία Τράπεζα μὲ σαπούνι, ραίνεται μὲ ἅγιο μύρο ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὸ χρῖσμα κατὰ τὴ διάρκεια βάπτισης, καὶ τοποθετοῦνται λείψανα μαρτύρων σὲ εἰδικὴ θήκη ποὺ ἔχει γίνει ἀπὸ πρίν στὴ πέτρα τῆς Ἁγίας Τράπεζας. Μὲ κηρομάστιχα σχηματίζονται διάφοροι σταυροὶ σὲ σημεῖα τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ.

Παλαιότερα ἀνάδοχος-ἐγκαινιαστὴς ἦταν κάποιος ἀπὸ τὴν ἐνορία ὁ ὁποῖος καὶ εἶχε τὴν εὐλογία αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένεια του. Ἐμεῖς θὰ τηρήσουμε τὴν ἴδια στάση ποὺ κρατήσαμε στὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἁγίου Πολυδώρου. Θὰ δώσουμε τὴν εὐκαιρία σ΄ ὅσους ἐνορῖτες θέλουν μὲ τὸ ποσὸ τῶν €1.000 νὰ εἶναι ἀνάδοχοι καὶ θὰ πάρουν ἀπὸ μιὰ ἀναμνηστικὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ ποὺ θὰ ἑτοιμάσουμε, δωρεὰν εἰς ἀνάμνηση τῶν ἐγκαινίων.

Καλὰ θὰ ἦταν νὰ παραστοῦμε στὰ ἐγκαίνια τὰ ὁποία γίνονται σπάνια, καθ΄ὅτι χρειάζεται νέος ναὸς γιὰ νὰ γίνουν ἐγκαίνια, καὶ δὲν κτίζονται τόσο εὔκολα νέοι ναοί. Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἐγκαίνια γίνονται μόνο μὲ τὴ παρουσία ἐπισκόπου.

Εὐχόμαστε στοὺς ἀναδόχους καὶ μή, τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σ΄ αὐτοὺς καὶ τὴν οἰκογένειά τους καθὼς καὶ σ΄ ὅλους τοὺς ἐνορῖτες μας τὴν προστασία τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Ἐφραὶμ τοῦ νεοφανοὺς καὶ θαυματουργοῦ.

Εκ του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου

Διαβάστε το βίο του Αγίου Εφραίμ εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post