Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου (Ακροπόλεως)

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου (Ακροπόλεως)

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου (Ακροπόλεως) πανηγυρίζει στις 26 Οκτωβρίου.

Προϊστάμενος: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους (τηλ.: 22510252).

᾿Εφημέριοι: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους (τηλ.: 22493673), Οἰκον. Παῦλος Χρίστου (τηλ.: 22435980) καὶ Πρωτ. Σωκράτης Ανδρέου (τηλ.: 99306397).

Ψάλται: Χρῖστος Κωνσταντίνου, Χρῖστος Ἀντωνίου καὶ Ἄδωνις Γεωργίου. 

Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους, Ἰωάννης Ἀργυροῦ, Κώστας Βασιλείου, Ἰορδάνης Χριστοδουλίδης, Λουκᾶς Ἀλεξάνδρου, Μιχαὴλ Πιερῆ καὶ Χρῖστος Ἱερείδης.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού…

Αρχείο:

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post