Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης ( Κοιμητήριον)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης ( Κοιμητήριον)

᾿Εφημέριοι: Ἐκ περιτροπῆς.

Ψάλται: Φάνος Παπούλας, Ξένιος Ρώσσης καί Ἀνδρέας Μιχαήλ.

Ἐπίτροποι: Χαράλαμπος Καλογερίδης καί Ἀνδρέας Καραγιώργης.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post