Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης ( Κοιμητήριον)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης ( Κοιμητήριον)

᾿Εφημέριοι: Ἐκ περιτροπῆς οἱ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας (Παλλουριωτίσσης).

Ψάλται: Γεώργιος Φωτίου, Φάνος Παπούλας, Ξένιος Ρώσσης καὶ Ἀνδρέας Μιχαήλ.

Ἐπίτροποι: Χαράλαμπος Καλογερίδης καὶ Ἀνδρέας Καραγιώργης.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post