Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Στροβόλου

Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Στροβόλου

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Σολέας (τηλ.: 99335054), Οἰκον. Ἀναστάσιος Τελεβάντος (τηλ.: 22314333) καί Οικον. Ἀγάπιος Κυκκώτης (τηλ.: 22425790).

Ψάλται: Ἰωάννης Κωνσταντίνου, Ἀχιλλέας Κατσιάμης καί Σταῦρος Ζαχαρίου.

Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀναστάσιος Τελεβάντος, Ἐλευθέριος Σάββα, Χρῖστος Ἀχιλλέως, Ἀνδρέας Χρυσάνθου καί Χριστάκης Ἰωάννου.

Πανηγυρίζει τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου).

Δείτε το ναό στο χάρτη πατώντας εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post