Ἱερός Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Αὐτοστέγασης Λατσιῶν)

Ἱερός Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Αὐτοστέγασης Λατσιῶν)

Προϊστάμενος: Πρωτ. Χρῖστος Συμεοῦ (τηλ.: 22522123, 99583220).

Ἐφημέριος: Πρωτ. Σωτήριος Δαυῒδ (τηλ.: 22486740).

Ψάλτης: Διομήδης Φιλίππου.

Ἐπίτροποι: Πολύδωρος Νικολάου, Κυριάκος Λουκᾶ, Μάρω Σάββα, Νικόλας Θεοχάρους, Θωμᾶς Ἐρωτοκρίτου, Κυριάκος Μιχαήλ καὶ Μάριος Ἐλευθερίου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post