Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Λευκωσίας)

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Λευκωσίας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου (Λευκωσίας) πανηγυρίζει στις 23 Απριλίου και 3 Νοεμβρίου.

 

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Νικόλαος Κουτσοπέταλος, Χρῖστος Χρίστου καί Γεώργιος Παυλίδης.

 

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

 

 ******************************************

Το παρεκκλήσι του αγίου Γεωργίου βρίσκεται ανάμεσα στα δυο καμένα από τους Τούρκους το 1974 Δημοτικά Σχολεία αγίου Κασσιανού, το αρρεναγωγείο και το παρθεναγωγείο.

Λειτουργούσε κάθε Κυριακή και σε διάφορες γιορτές με ιερέα τον πατέρα Δωρόθεο ιερομόναχο, διαμένοντα εις ιεράν Αρχιεπισκοπήν. Ψάλτες ενθυμούμαι τον μ. Άδωνι Αναστασιάδη και τον Ανδρέα, ιεροψάλτη στη Χρυσαλινιώτισσα. Μερικοί ενθυμούνται τον Λεοντή νεωκόρο και το Δημήτρη Καπαρτή, επίτροπο.  Το εκκλησίασμα ήταν από τα γύρω σπίτια της οδού αγίου Γεωργίου, η οποία παρέμεινε ανοικτή επί μακρόν μετά την εισβολή γιατί επιτρεπόταν στους κατοίκους να διακινούνται ελεύθερα,  και από το Καϊμακλί, από το οποίο έρχονταν και μοναχές από την εκεί ιερά μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Οι παλαιότεροι θυμούνται ότι εκεί υπήρχε περιβόλι, έλεγαν μάλιστα ότι τις νύχτες άκουαν τους καλπασμούς του αλόγου του αγίου, που διαφύλαττε την περιοχή από κάθε κακό.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post