Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ (Λευκωσίας)

Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ (Λευκωσίας)

Τουρκοκρατούμενος

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς  Ἀποστόλου Λουκᾶ (Λευκωσίας) πανηγυρίζει στίς 18 Ὀκτωβρίου.

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής:  Χρῖστος Ἱερωνυμίδης,  Νικόλαος Οἰκονομίδης καὶ Λεῦκος Χρίστου.

(Δημητράκης Ἱερωνυμίδης +13.1.2015)

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post