Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Άσσιας)

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Άσσιας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Άσσιας) πανηγυρίζει στις 23 Απριλίου

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής:Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ, Πρωτ. Μιχαήλ Μαλλιάπης, Κωνσταντῖνος Πίτρης, Γεώργιος Πιερῆς, Κυριάκος Θεοδούλου καί Κυριάκος Ἐρωτοκρίτου.

Η κοινότητα Άσσιας έχει δύο Ενορίες, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Γεωργίου.

Επίσης, έχει τις ακόλουθες εκκλησίες, των οποίων τις εορτές πανηγυρίζει:

1) Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (κοιμητηριακός)

2) Τον Άγιο Σπυρίδωνα (του Κάσσιαλου), ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Άσσια

3) Τον Προφήτη Ηλία (μέχρι το 1571 μεγάλος ναός της κοινότητας και μετά τζαμί

4) Τον Μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου (νέα υπό ίδρυση ως 3η ενορία της κοινότητας)

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post