Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου (Αφάνειας)

Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου (Αφάνειας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου (Αφάνειας), πανηγυρίζει στις 20 Οκτωβρίου.

Στην κατεχόμενη κοινότητα Αφάνειας υπάρχουν επίσης οι ακόλουθες εκκλησίες, τις εορτές των οποίων οι εκτοπισμένοι μας πανηγυρίζουν στην προσφυγιά: 

1) Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου)

2) Αγίου Γεωργίου, μικρό εκκλησάκι (23 Απριλίου)

3) Αρχαγγέλου Μιχαήλ (8 Νοεμβρίου)

4) Αγίου Αρτέμονος (στον οικισμό Ορνίθι πλησίον της Αφάνειας)

 **********************************************

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Ἀργυρὸς Γρηγορίου, Κώστας Ορφανοῦ, Ἀνδρέας Παπασάββας, Γρηγόριος Σολωμοῦ καὶ Χριστιάνα Χριστοφῆ.

 

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Οἱ ἐκτοπισμένοι μας μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ στὸ email: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post