Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου (Βατυλῆς)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου (Βατυλῆς)

Τουρκοκρατούμενος

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς  Ἁγίου Γεωργίου (Βατυλῆς), πανηγυρίζει στίς 23 Ἀπριλίου.

 

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής*· Πρωτ. ᾿Ανδρέας Σπυρίδης, Γιῶργος Σταύρου, Δέσπω Χαραλάμπους, Χρῖστος Πουλλαΐδης καί Γεωργία Ἐρωτοκρίτου.

.

 Εκτός από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου), η κοινότητα Βατυλής έχει ακόμη δύο προσκυνήματα, την  Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα (4 Δεκεμβρίου), τον Αρχάγγελο Μιχαήλ (8 Νοεμβρίου) και τον Άγιο Νικόλαο (6 Δεκεμβρίου) ο οποίος μετατράπηκε στ τζαμί το 1571.

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

 Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post