Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Βώνης)

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Βώνης)

Τουρκοκρατούμενος

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου (Βώνης), πανηγυρίζει στίς 23 Ἀπριλίου

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Κωνσταντῖνος Καραγιώργης, Παναγιώτης Σταυρινίδης, Παναγιώτης Παπακυριακοῦ καί Ἑλένη Γιωργακουδιοῦ.

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post