Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου (Ἔξω Μετοχίου)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου (Ἔξω Μετοχίου)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Έξω Μετοχίου), πανηγυρίζει στις 23 Απριλίου.

 

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: : Χρῖστος Σωτηρίου, Εἰρήνη Παπαμιχαήλ, Σάββας Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας Γιόκκας καί Κυριάκος Μιχαήλ.

 

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

 

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post