Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης (Κυθραίας)

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης (Κυθραίας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης (Κυθραίας) πανηγυρίζει στις 17 Ιουλίου.

 

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Κυριάκος ῞Ελληνας, Ζαχαρίας Βασιλειάδης, Εἰρηναῖος Εὐριπίδου, Μάριος  Ζαμπακίδης καί Κώστας Φραγκούδης.

 

Περιοδικό “Ελεύθερη Κυθραία”: Τεύχος 97. Διαβάστε εδώ…

 

 *Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

 

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post