Ιερός Ναός Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας (Κυθραίας)

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας (Κυθραίας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Αθανασίας (Κυθραίας), πανηγυρίζει στις 9 Οκτωβρίου.

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Ἀνδρέας Κολιός, Γεώργιος Ζαχαριάδης, Νῖκος Ὀρφανίδης, Στέλιος Δ. Νικολαΐδης καὶ Χρίστος Χ. Γεωργιάδης.

 *Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

 ****************************

Ἀπολυτίκιον ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας

Τὴν τῶν παίδων στέρησιν ὑπομομείναντες, ὦ μακάριον ζεῦγος καὶ ἱερώτατον, διενείματε πτωχοῖς τὸν πλοῦτον ἄπαντα καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἠκολουθήσατε Χριστῷ, Ἀνδρόνικε σὺν Ἀθανασίᾳ. Διὸ ἐλάβατε τὰ βραβεῖα καὶ στέφη οὐράνια.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post