Ιερός Ναός Παναγίας Χαρδακιωτίσσης (Κυθραίας)

Ιερός Ναός Παναγίας Χαρδακιωτίσσης (Κυθραίας)

Τουρκοκρατούμενος

᾿Επίτροποι: Σοφοκλῆς Γιασίτης, Γιάννης Καμπούρης, Βέρα Χαραλάμπους, Στυλιανός Μ. Πετάσης καί Κυριάκος Κάρολος Πούπα.

Η εκκλησία της Παναγίας Χαρδακιώτισσας στη κατεχόμενη Κυθρέα της επαρχίας Λευκωσίας

Η κατεχόμενη από τους Τούρκους κωμόπολη της Κυθρέας ανήκει στην επαρχία της Λευκωσίας και βρίσκεται δώδεκα χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Λευκωσίας στη γεωγραφική περιφέρεια της Μεσαορίας.Εκκλησιαστικά ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Είναι κτισμένη στις νότιες υπώρειες του Πενταδακτύλου, με τα βόρεια σύνορα της να ταυτίζονται με τα σύνορα των επαρχιών Λευκωσίας και Κερύνειας.

Στην Κυθρέα υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μια από αυτές είναι και η εκκλησία της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας η οποία κτίστηκε κοντά σε παλαιότερη εκκλησία που έπαψε να λειτουργεί. Ο ναός είναι μονόκλιτος σταυρεπίστεγος με έξι εγκάρσια κλίτη, κυλινδρική αψίδα και καμπαναριό. Κτίστηκε με εθελοντική εργασία των ενοριτών από το 1878 και τελείωσε σε 16 χρόνια. Εγκαινιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο το 1912. Σήμερα χρησιμοποιείται ως τζαμί από τους Τούρκους.

Στην εκκλησία της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας βρισκόταν η αργυρεπίχρυση εικόνα της Παναγίας έργο του Ιωαννίνιου Αρχιμανδρίτου το 1814. Η εικόνα αυτή μεταφέρθηκε στην Κυθρέα από την Κωνσταντινούπολη από κάποιο Χορδάκη που πιθανό σ΄ αυτό να οφείλεται η ονομασία Χαρδακιώτισσα ή Χορδακιώτισσα.

Η εικόνα διασώθηκε από τον επίτροπο Μιχαήλ Κυριάκου και μεταφέρθηκε στην προσφυγιά κατά την εισβολή του 1974 και τον εκτοπισμό. Κατά τη συντήρηση της εικόνας στο εργαστήρι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής βρέθηκε κάτω από το κάλυμμα μια άλλη εικόνα. Εκείνη της Παναγίας της Οδηγήτριας, έργο του 16ού αιώνα, και φυλάσσεται σήμερα στον Ιερό ναό της Παναγίας στην Παλλουργιώτισσα.

****************************************** 

 

The church of Panagia Chardakiotissa in Turkish occupied Kythrea at the district of Nicosia

The Turkish occupied town of Kythrea belongs to the province of Nicosia, and is located twelve kilometers northeast of the city of Nicosia in the geographic region of Mesaoria. It is built on the southern slopes of the Pentadaktylos mountain range, with its northern border coinciding with the borders of the provinces of Nicosia and Kyrenia.

There are many churches in Kythrea. One of these churches is the church of Panagia Chardakiotissa which was built near an older church that ceased to function. It΄s an one aisled cross-vaulted church in six bays with cylindrical apse and belfry. It was built by volunteer parishioners who started in 1878 and finished 16 years later. It was inaugurated by Archbishop Cyril in 1912. Currently it is used as a mosque by the Turks.

The icon of Panagia Chardakiotissa was kept in the church which was encased in a silver-gold gilt cover. It was an art work made by Archimandrite Ioannikios in 1814. This icon was transferred to Kythrea from Constantinople by a man named Chordakis and it is likely that the name Chardakiotissa or Chordakiotissa derives from him.

The icon was rescued by the commissioner Michael Kyriakou and was moved to the free areas and into refugee statues after the 1974 Turkish invasion and displacement of Kythrea΄s residents. During the restoration of the icon in the workshop of the archbishopric of Nicosia, another icon appeared under the encased cover. It was that of Panagia Hodegetria, an art work of the 16th century which is now kept in the church of the Virgin Mary (Panagia) in Pallourgiotissa.

(Posted by NOCTOC)

Print Friendly, PDF & Email

Share this post