Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ (Χρυσίδος Κυθρέας)

Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Σταυροῦ (Χρυσίδος Κυθρέας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού (Χρυσίδος Κυθραίας), πανηγυρίζει στις 14 Σεπτεμβρίου.

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Πρωτ. Γεώργιος Μακρῆς, Χρῖστος Καραμανῆς, Μαρία Πέτσα-Σαββίδου καὶ Ἀντώνιος Παπακυπριανοῦ.

Στην ενορία του Τιμίου Σταυρού υπάρχει και ο Ναός του Αποστόλου Λουκά (18  Οκτωβρίου).

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post