Ιερός Ναός Παναγίας Γαλακτοτροφούσας (Παλαικύθρου)

Ιερός Ναός Παναγίας Γαλακτοτροφούσας (Παλαικύθρου)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Γαλακτοτροφούσας (Παλαικύθρου) πανηγυρίζει στις 2 Φεβρουαρίου και στις υπόλοιπες Θεομητορικές γιορτές.

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Πρωτ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, Πρεσβ. Μηνᾶς Θεοδούλου, ᾿Ανδρέας Παπαβαρνάβας, Κούλλα Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ἀχιλλέως καὶ Νεφέλη Λάμπρου.

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email: [email protected]

Η κοινότητα Παλαικύθρου έχει και τα ακόλουθα ιερά προσκυνήματα:

α) Την Αγία Αικατερίνη, που εορτάζει στις 25 Νοεμβρίου. Επισκοπή μετά το 914 έως το 1222.

β) Την Αγία Μαρίνα νοτιοανατολικά του Παλαικύθρου, προς την κοινότητα Μόρα.

γ) Τον Άγιο Δημητριανό στην περιοχή Συκά. Μεταξύ Παλαικύθρου, Κυθρέας και Βώνης.

 

ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ: Ιστορική επισκόπηση, Εκκλησίες και παρεκκλήσια. Εκκλησίες και άλλα θρησκευτικά κειμήλια

Αρχείο:

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post