Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητριανοῦ (Ὀμορφίτας)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητριανοῦ (Ὀμορφίτας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητριανού (Ομορφίτας) πανηγυρίζει στις 6 Νοεμβρίου

 Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Οἰκον. Κυπριανὸς Παναγιώτου, Δημήτρης Ταλιαδῶρος, Μιχάλης Ἀρχοντίδης καὶ Γεώργιος Χατζησάββας.

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post