Ἱερός Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Πυργᾶς)

Ἱερός Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Πυργᾶς)

Τουρκοκρατούμενος

Ὁ Ἱερός Ναὸς  Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Πυργᾶς) πανηγυρίζει 6 Σεπτεμβρίου.

 

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής:  Ἀντώνης Παπαντωνίου, Εὐριδίκη Κουντούρη, Σιμάκης Συμεοῦ καὶ Τάκης Χατζηδημητρίου.

 

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

 

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post