Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Θεοτόκου (Τραχωνίου Κυθρέας)

Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Θεοτόκου (Τραχωνίου Κυθρέας)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ἱερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου (Τραχωνίου Κυθρέας) πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου και σε όλες τις Θεομητορικές εορτές.

Επίσης, στην τουρκοκρατούμενη κοινότητα υπάρχει παλαιότερος ναός του Αγίου Νικολάου, που εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου.

 

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Χαράλαμπος Ἀθανασίου, Ἀνδρέας Μαϊμάρης, Κωνσταντία Ἀγαπίου, Ἀνδρέας Μαϊμαρίδης, Παναγιώτης Χρυσοστόμου καί Κούλλης Βασιλείου.

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post