Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσης (προσκυνηματικός)

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσης (προσκυνηματικός)

᾿Εφημέριοι: Πρεσβ. Εἰρηναῖος Ἀλταουΐλ.

Ψάλται:  Ἰωάννης Παπαγεωργίου καί Παντελῆς Μωϋσέως.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post