Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσης (προσκυνηματικός)

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσης (προσκυνηματικός)

᾿Εφημέριοι: Πρεσβ. ᾿Αναστάσιος Παπακυπριανοῦ (τηλ. 22335953) καὶ Εἰρηναῖος Ἀλταουΐλ.

Ψάλται:  Ἰωάννης Παπαγεωργίου καὶ Παντελῆς Μωϋσέως.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post