Παρεκκλήσιο Παναγίας τοῦ Τράχωνα (Στροβόλου)

Παρεκκλήσιο Παναγίας τοῦ Τράχωνα (Στροβόλου)

(Προσκυνηματικός Ναός)

 

᾿Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Χρυσοστόμου (τηλ.: 22494867).

Ψάλται: Παναγιώτης Παπακυριακοῦ, Χριστόφορος Καρύδης καί Νικόλαος Φυττῆς.

Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Ἰωάννης Ἰωάννου, Οἰκον. Γεώργιος Χρυσοστόμου, Στέλιος Ἀθανασιάδης, Ἀγάθη Σπανοῦ, Κώστας
Τουβανᾶς, Ἀνδρέας Χατζηχριστοφῆ, Κυριάκος Κυριάκου καί Ἀρχοντία Χαραλάμπους.

 

 

Πανηγυρίζει τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου).

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post