Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Καρπασίας

Ονομαστήρια Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου

Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Καρπασίας

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος ἐγεννήθη τὴν 4η Μαΐου τοῦ 1964 εἰς τὸ χωρίον Πελένδρι τῆς Κύπρου. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Κοινότητός του καὶ εἰς τὴν συνέχειαν ἐφοίτησεν εἰς Γυμνάσιον καὶ Λύκειον τῆς πόλεως Λεμεσοῦ, ἐξ οὗ καὶ ἀπεφοίτησε τὸ 1982. Μετὰ τὴν στρατιωτικήν του θητείαν, τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1984 ἐφοίτησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ ἀπεφοίτησε τὸν Ἰούλιον τοῦ 1988.

Τὸ 1990 ἔλαβε τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς Ἱερωσύνης καὶ ἓν ἔτος μετὰ (1991) ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον καὶ προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ἐνετάχθη τότε εἰς τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Τροοδιτίσσης. Ἀπὸ τὸν Αὔγουστον τοῦ 1992 ἕως τὸν Ἰούνιον τοῦ 1995 παρηκολούθησε μεταπτυχιακὰ μαθήματα Πατρολογίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Durham, τῆς Μεγάλης Βρεττανίας, εἰς τὸ ὁποῖον ἐξεπόνησε διατριβὴν μὲ θέμα: «Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση κατὰ τὸν Ἅγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου» καὶ ἔτυχε τοῦ πτυχίου Master of Arts.

Ἀπὸ τὸ 1990 ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου εἰς Πανορθοδόξους Συνδιασκέψεις διὰ θέματα Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκευτικῶν Ὁμάδων καὶ συμμετέχει εἰς Διεθνῆ Συνέδρια διὰ τὰ ἴδια θέματα. Διετέλεσε Γραμματεὺς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ θέματα Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας. Ἔχει συγγράψει διάφορα βιβλία ποιμαντικοῦ, πνευματικοῦ καὶ ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ μοναδικὸν εἰς τὸ εἶδος του εἰς τὸν ἑλληνικὸν χῶρον «Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικό: Θρησκειῶν καὶ Αἱρέσεων – Παραχριστιανικῶν – Παραθρησκευτικῶν Ὁμάδων καὶ Συγχρόνων Ἰδεολογικῶν Ρευμάτων» (σσ. 1159).

Εἰς τὰς 22 Μαΐου 2007, κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐξελέγη πρῶτος Χωρεπίσκοπος τῆς ἀνασυσταθείσης Ἐπισκοπῆς Καρπασίας. Ἡ χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον ἔγινε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον Β΄ τὴν Κυριακήν, 3 Ἰουνίου 2007.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 9 Μαΐου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post