Συνέντευξη στον Αριστείδη Χ. Βικέτο για την εφημ. εφημ. Ο Φιλελεύθερος.