Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επίσκοπος Λήδρας: Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ Θεοφιλέσταστος κ. Ἐπιφάνιος.

Έδρα: Ἱερά Μονή Μαχαιρά.

Διεύθυνσις: Ἱερά Μονή Μαχαιρᾶ, Τ.Θ. 25272, 1308 Λευκωσία.

Τηλεφωνικόν Κέντρον: 22359334
Τηλεομοιότυπον: 22359333

Print Friendly, PDF & Email

Share this post