Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Λήδρας

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος

Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Λήδρας

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος ἐγεννήθη τὸ 1971 εἰς Λευκωσίαν καὶ ἀπεφοίτησε τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου Κύπρου τὸ 1988. Τὸ 1991 ἀπεφοίτησε τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Κύπρου καὶ ἐν συνεχείᾳ ὡλοκλήρωσε ἐπιτυχῶς τὸν δεύτερον κύκλον σπουδῶν πρὸς ἐξομοίωσιν τοῦ πτυχίου αὐτοῦ πρὸς πτυχίον Πανεπιστημίου.

Ἀκολούθως εἰργάσθη εἰς τὴν Δημοσίαν Δημοτικὴν Ἐκπαίδευσιν ἐπὶ μίαν τετραετίαν. Παραλλήλως εἰσήχθη εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, εἰς τὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Τὸ 1995 εἰσῆλθεν ὡς δόκιμος μοναχὸς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Μαχαιρᾶ καὶ ἔλαβε τὴν πρώτην μοναχικὴν κουρὰν (ρασοευχὴν) τὸ 1996. Ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, τῇ 26ῃ Δεκεμβρίου 1999 διάκονος καὶ τῇ 26ῃ Μαρτίου 2000 πρεσβύτερος. Ἐξελέγη μέλος τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ, κατὰ τὸν Ἰούλιον τοῦ 2004, καὶ τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους νέος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, μετὰ τὴν αἰφνίδιον εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου. Τῇ 22ᾳ Μαΐου 2007 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐξέλεξε αὐτὸν Ἐπίσκοπον Λήδρας. Τῇ 23ῃ Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἔλαβε χώραν εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ ἡ χειροτονία αὐτοῦ εἰς Ἐπίσκοπον καὶ ἡ ἐνθρόνισίς του ὡς Ἡγουμένου τῆς Μονῆς ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 12 Μαΐου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post