ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 11 Σεπτεμβρίου 2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 11 Σεπτεμβρίου 2008.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008, στὴν τέταρτη τακτικὴ τοῦ ἔτους συνεδρία της ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε ὡς ἀκολούθως:

1) Ἐξέλεξε, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, ὡς Χωρεπίσκοπον Ἀρσινόης, τὸν Ἀρχιμανδρίτη Νεκτάριο Σπύρου. Ἡ Χειροτονία τοῦ νέου Χωρεπισκόπου θὰ γίνει τὴν προσεχῆ Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Παλουριωτίσσης.

2) Ἐνέκρινε τὶς ὑπὸ τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς ὑποβληθείσες εἰσηγήσεις γιὰ τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ καὶ τὴν ὅλη λειτουργία τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς γιὰ τὸ ἀρξάμενον ἀκαδημαϊκὸ ἔτος.

3) Ἀντάλλαξε γνῶμες ἐπὶ τῆς εἰσήγησης τοῦ Μητροπολίτου Κύκκου γιὰ τὴ σύσταση Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ ὅρισε Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Πάφου καὶ Κωνσταντίας, ἡ ὁποία θὰ ἔλθει σὲ συνεννόηση μὲ Καθηγητὲς Θεολογικῶν Σχολῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, προκειμένου νὰ καταρτισθεῖ εἰσήγηση γιὰ Θεολογικὴ Σχολὴ πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας.

4) Ἀπεφάσισε ὅπως οἱ οἰκεῖοι Ἐπίσκοποι διορίσουν Ἐκκλησιαστικὲς Ἐπιτροπὲς καὶ γιὰ τοὺς κατεχόμενους Ναοὺς τῶν ἐπαρχιῶν τους γιὰ τὴν περίοδο 2009 – 2013.

5) Ἐπικύρωσε τὶς ἀποφάσεις τῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων τῶν Θρόνων γιὰ συζύγους εὑρισκομένους εἰς διάστασιν πέραν τῆς ὀκταετίας.

6) Ἐνέκρινε τὴν παροχὴ βοήθειας πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον Γεωργίας, ὕψους $200.000.

7) Κατήρτισε τὸ πρόγραμμα τῆς ἐπίσκεψης εἰς Κύπρον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν 2αν μέχρι 8ην Ὀκτωβρίου 2008.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου
11 Σεπτεμβρίου 2008

Print Friendly, PDF & Email

Share this post