ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 15 Ἰανουαρίου 2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 15 Ἰανουαρίου 2008.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 15 Ἰανουαρίου 2008, σὲ ἔκτακτη συνεδρία ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε ὡς ἀκολούθως:


α) Ἐξέφρασε τὴν συμπάθεια καὶ συμπαράστασή της πρὸς τὸν δοκιμαζόμενο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλο καὶ εὐχήθηκε ὅπως ὁ Θεὸς δίνει δύναμη σ’ αὐτὸν στὶς δύσκολες ὥρες ποὺ διέρχεται.

 β) Μελέτησε λεπτομερῶς τὶς διατάξεις τοῦ Κεντρικοῦ Φορέα Μισθοδοσίας Ἱερέων, ἐξέτασε προτάσεις γιὰ τὴ βιωσιμότητά του καὶ ἐνέκρινε τὶς λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἄμεση λειτουργία του ἀπὸ τοῦ τρέχοντος μηνὸς Ἰανουαρίου.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου
15 Ἰανουαρίου 2008

Print Friendly, PDF & Email

Share this post