Πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἅγιο Μάμα Μόρφου τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων (5 Απριλίου 2015)

Πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἅγιο Μάμα Μόρφου

Πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἅγιο Μάμα Μόρφου τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων (5 Απριλίου 2015)

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διευθετήθηκε ἐφέτος, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ 41 χρόνια, νὰ τελεσθεῖ στὸν Μητροπολιτικὸ ναὸ Ἁγίου Μάμαντος τῆς Μόρφου ἡ «πανήγυρη τῆς Κυριακῆς τῆς Ἐλιᾶς», πού, ὅπως εἶναι γνωστό, ἐτελεῖτο ἀνέκαθεν κατὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων μέχρι τὸ 1974 στὴν κωμόπολη τῆς Μόρφου.

Τῆς πανηγυρικῆς αὐτῆς Λειτουργίας θὰ προστεῖ ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ Ἀκολουθία θὰ ἀρχίσει στὶς 7.30 π.μ. καὶ θὰ περατωθεῖ περίπου στὶς 10.30 π.μ.

Προσκαλοῦνται ὅσοι πιστοὶ ἐπιθυμοῦν, νὰ συμμετάσχουν στὴ σπουδαία αὐτὴ παραδοσιακή μας πανήγυρη. Θὰ ὑπάρχουν καὶ λεωφορεῖα γιὰ μεταφορὰ ὅσων θέλουν, καὶ παρακαλοῦνται αὐτοὶ νὰ δηλώσουν ἔγκαιρα συμμετοχὴ στοὺς ἐφημερίους ἱερεῖς τῆς κοινότητάς τους, γιὰ διευθέτηση τῶν περαιτέρω. Ἀκόμη, παρακινοῦνται οἱ πιστοί, ποὺ θὰ συμμετάσχουν στὴν πανήγυρη, νὰ μεταφέρουν μαζί τους κλαδιὰ ἐλιᾶς, ποὺ θὰ εὐλογηθοῦν, ὅπως συνηθίζεται κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτή.

Θερμὴ παράκληση τοῦ Πανιερωτάτου, ὅπως οἱ πιστοὶ ἑτοιμασθοῦν καὶ προσέλθουν νηστικοὶ στὴ θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ κοινωνήσουν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post