Κάθοδος του Χριστού στον Άδη

Μεγάλο Σάββατο

Σήμερα, Αγίο και Μεγάλο Σάββατο, ο Κύριος των κυριευόντων και ο Βασιλεύς των βασιλευόντων αναπαύεται στον Άδη τριήμερος και κηρύσσει ανάσταση νεκρών.

Τούτο το Σάββατο το πρόβαλε πρώτος ο Προφήτης Μωυσής στο βιβλίο της Γενέσεως, στην Παλαιά Διαθήκη, ερμηνεύοντας τη θεολογική διάσταση της ημέρας του Σαββάτου μέσα στο πλαίσιο της Δημιουργίας του πνευματικού και υλικού κόσμου.

«Την σήμερον μυστικώς ο μέγας Μωυσής προδιετυπούτο λέγων· Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην. Tούτο γαρ εστί το ευλογημένον Σάββατον, αύτη εστίν η της καταπαύσεως ημέρα, εν ή κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού ο Μονογενής Υιός του Θεού δια της κατά τον θάνατον οικονομίας, τη σαρκί σαββατίσας· και εις ό ήν πάλιν επανελθών δια της Αναστάσεως, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος».

Σήμερα το πρωί, τελείται ο Μεγάλος Εσπερινός του Πάσχα (πρώτη Ανάσταση) μαζί με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

Ο Θεάνθρωπος βρίσκεται στον Άδη και μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής ολοκληρώνονται οι τρεις ημέρες. Παρατείνεται η χαρμολύπη, αλλά οι πιστοί ετοιμάζονται και προσδοκούν την ανάσταση του Κυρίου εκ των νεκρών. Με τον οικειοθελή θάνατό Του, ο Σωτήρας του σύμπαντος κόσμου, ενέκρωσε το θάνατο.

Τούτο, το Μέγα Σάββατο είναι το μοναδικό που η Εκκλησία παραγγέλλει αυστηρή νηστεία.

Η θεολογία των γεγονότων και η βίωση της πνευματικής διάστασης των πραγμάτων με τη Χάρη του Θεού προσφέρει την ευκαιρία να κατανοήσουμε την οικονομία του Θεού, δηλ. τη φιλανθρωπία, τη συγκατάβαση και την άπειρη αγάπη Του, η οποία φθάνει, με την κάθοδό Του, στο βάθος του Άδη, όπου αναζητά και συναντά τον άνθρωπο, που είναι εικόνα του ζώντος Θεού.

Καλείται, με συντριβή και μετάνοια, να ζητήσει το Έλεος και τη Χάρη του Θεού δια της Αναστάσεως.

Μπορεί κάποιος να μένει μακράν και απαθής απέναντι στη χαρά και τη λαμπρότητα της αποψινής βραδιάς;

Η Λαμπρή είναι αφιερωμένη στην ανάσταση της ψυχής και της συνείδησης του ανθρώπου. Μικρός κόπος για τα μεγαλειώδη ευεργετήματα του Θεού, τα οποία ζει ο άνθρωπος κάθε μέρα, αλλά η επανάληψη μέσα στην καθημερινότητα δεν αφήνει, ενδεχομένως, τον άνθρωπο να μελετά και να ερμηνεύει τα πράγματα υπαρξιακά και σοβαρά.

Έτσι εξηγείται η συνήθεια ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία να συνδέονται με το Μεσονυκτικό το βράδυ του Σαββάτου με τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σήμερα δίνεται μεγάλη ευκαιρία στον άνθρωπο: «Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην, ότι συ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις έθνεσι».

Απαλλαγή της ανθρωπότητας με ειρήνη από κάθε δοκιμασία! Ανάσταση και στην πατρίδα μας και σε κάθε πονεμένο και σκλαβωμένο τόπο, με αγάπη και ελευθερία!

Καλή Ανάσταση!

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post