Φίλε Εθνοφρουρέ …

Φίλε Εθνοφρουρέ …

Δρ. Φαίδωνος Παπαδόπουλου

ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008

<<Η Εθνική Φρουρά δεν είναι απλά ένα Στρατιωτικό Σώμα αλλα, στην περίπτωση της ημικατεχόμενης μας πατρίδας, επιτελεί το έργο της φύλαξης και διατήρησης θεσμών, ιερών και οσίων. Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Μέγας Βασίλειος “αν μια φορά επιτραπεί να επικρατήσουν οι βάρβαροι, δεν θα παραμείνει ευσέβεια”. Είναι γι\’ αυτό το λόγο που η Εκκλησία προσεύχεται διαρκώς “υπέρ του φιλοχρίστου ημών στρατού”, αλλά και ποικιλότροπα συμπαρίσταται στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας>>.

 Από τον πρόλογο του Μακαριωτάτου

<<Σε μια εποχή ρευστότητας και σύγχυσης όπως η δική μας, ο λόγος του Ευαγγελίου και των Πατέρων της Εκκλησίας και οι τοποθετήσεις τους σε φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία, είναι απαραίτητα και ωφέλιμα, σε προσωπικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο…Προσδοκούμε να ακουστεί και η άλλη φωνή, που ίσως να μη λήφθηκε υπόψη όσο θα\’ πρεπε, με συνέπεια ως άτομα και ως κοινωνία να βαδίζουμε χωρίς πνευματικό προσανατολισμό και συνεπώς χωρίς προοπτική>>.

 Από το Εισαγωγικό Σημείωμα του Δρ Φαίδωνος Παπαδόπουλου

 Πρόλογος της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

Εισαγωγικό Σημείωμα του Συγγραφέα

Φίλε Εθνοφρουρέ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post