Σάββατο προ της Πεντηκοστής – Ψυχοσάββατο (22 Ιουνίου 2024)

Ψυχοσάββατο

Σάββατο προ της Πεντηκοστής – Ψυχοσάββατο (22 Ιουνίου 2024)

Το σημερινό Σάββατο, λέγεται «Σάββατο των Ψυχών». Είναι το δεύτερο από τα δύο Ψυχοσάββατα του έτους (το πρώτο προηγείται της Κυριακής της Απόκρεω πριν της Πεντηκοστής).

Με την τέλεση των ιερών μνημοσύνων έχουν πνευματική ωφέλεια οι κεκοιμημένοι, αλλά και οι εν ζωή χριστιανοί. Ο σεβασμός στους κεκοιμημένους καθώς και η μνήμη του θανάτου βοηθούν τον άνθρωπο να είναι φιλάνθρωπος. Ακόμη καλλιεργούν τη συνείδηση ότι ο παρών κόσμος είναι παροδικός. Εκείνο που παραμένει ως αγαθή ανάμνηση είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου, η οποία είναι γεμάτη αγάπη, συγχώρεση και εργατικότητα.

«Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».

Σήμερα, 22 Ιουνίου, τιμούμε τον Άγιο Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων, ο οποίος τον 4ο αιώνα υπερασπίστηκε σθεναρά την Ορθοδοξία απέναντι στους φιλοαρειανούς αυτοκράτορες Κωνστάντιο και Ουάλη και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Υπέστη δεινά και εξορίες και πέθανε μαρτυρικά. Σε επιστολή του προς αυτόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, τον ονομάζει «στύλο και εδραίωμα της αλήθειας» και «μεγάλο φωστήρα και κανόνα πίστεως».

Τιμούμε επίσης, τους Μάρτυρες Ζήνωνα και Ζηνά, που έζησαν στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αραβία. Στη ζωή του Αγίου Ζήνωνα, που ήταν πλούσιος χριστιανός, και του Αγίου Ζηνά, που ήταν υπηρέτης του, βρίσκει πλήρη εφαρμογή η φράση του Αποστόλου Παύλου «οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος» (Γαλ. 3, 28). Επιθυμώντας την πλήρη αφιέρωση στο Χριστό ο Ζήνων, μοιράζει όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και απελευθερώνει τους δούλους του.

Ωστόσο, ένας από αυτούς τους δούλους παραμένει οικειοθελώς μαζί του. Από κοινού διακηρύττουν πίστη στον Τριαδικό Θεό, μπροστά στον έπαρχο Μάξιμο. Οδηγούνται στο μαρτύριο, για να αποδειχθεί ότι η πίστη στο Χριστό είναι και τρόπος υπέρβασης των ταξικών διακρίσεων.

Ιδιαίτερα σήμερα, εποχή ανατροπής πολλών κοινωνικών αντιλήψεων, είναι αναγκαίο να επισημαίνεται ότι το μόνο σταθερό είναι η αληθινή πίστη στο Σωτήρα Χριστό, κοιτάζοντας τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, πέρα από τις εναλλαγές των μεταμοντέρνων εποχών.

Σήμερα, πανηγυρίζει ο Ναός Αγίου Ζήνωνος στην κοινότητα Αναδιού της Πάφου.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post