Τίτλοι και Προσφωνήσεις των Κληρικών

Δικέφαλος Αετός

Τίτλοι και Προσφωνήσεις των Κληρικών

 

ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ

1. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσφωνεῖται «Παναγιώτατος». Εἰς ἐπιστολάς κλπ. σημειοῦμεν: «Πρός τὴν Α.Θ.Π. τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον …».

2. «Ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν (Πατριάρχαι ἤ Ἀρχιεπίσκοποι) προσφωνοῦνται «Μακαριώτατοι». Εἰς ἐπιστολάς κλπ. διά μέν τούς Πατριάρχας Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων σημειοῦμεν: «Πρός τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην …», διά δέ τούς λοιπούς Πατριάρχας καί Ἀρχιεπισκόπους: «Πρός τήν Α.Μ. τόν Πατριάρχην ἤ Ἀρχιεπίσκοπον …».

3. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας καί ὁ Μητροπολίτης Ἐσθονίας (Ἀρχηγοί αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν) προσφωνοῦνται «Σεβασμιώτατοι».

4. Οἱ Ἀρχιεπίσκοποι (οὐχί Ἀρχηγοί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν) καί οἱ Μητροπολίται προσφωνοῦνται «Σεβασμιώτατοι». Εἰδικῶς, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἐν τῇ Περιφερείᾳ αὐτοῦ «Παναγιώτατος».

5. Οἱ Μητροπολίται τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου προσφωνοῦνται «Πανιερώτατοι», ἀλλά καί «Σεβασμιώτατοι».

6. Οἱ Ἐπίσκοποι γενικῶς «Θεοφιλέστατοι».

7. Οἱ Ἡγούμενοι καί οἱ λόγιοι (πτυχιούχοι) Ἀρχιμανδρίται «Πανοσιολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Πανοσιώτατοι».

8. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί «Ὁσιολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Ὁσιώτατοι».

9. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Ἱερείς «Αἰδεσιμολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Αἰδεσιμώτατοι».

10. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Διάκονοι «Ἱερολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Εὐλαβέστατοι».

11. Οἱ Μοναχοί «Ὁσιώτατοι» καὶ οἱ Μοναχές «Ὁσιώτατες».

Ἀπό τὸ Γραφεῖο Ἐνημερώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post