Σύντομη Ιστορία της Εκκλησίας της Φιλλανδίας

Σύντομη Ιστορία της Εκκλησίας της Φιλλανδίας

Εν συντομία, αναφέρουμε, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φιλλανδίας, κατέχει σημαντική θέση στη χώρα των χιλίων λιμνών. Από την ημέρα της ανεξαρτησίας του, το 1917, και ιδιαίτερα μετά την ίδρυσή του, το 1918, το Φινλανδικό Κράτος, αναγνωρίζει επίσημα την Ορθόδοξη Εκκλησία της Φιλλανδίας, ως τη δεύτερη Εθνική Εκκλησία της χώρας, με πρώτη τη Λουθηρανική. Τις δύο Εκκλησίες το Κράτος τις αντιμετωπίζει ισότιμα, καθώς έχουν και οι δύο ίσα δικαιώματα. Η τιμητική αυτή αντιμετώπιση έχει και ιστορικές  ρίζες. Πριν την ανεξαρτησία της, όταν η Φινλανδία ήταν αυτόνομη χώρα, ο Τσάρος της Ρωσίας τιμούσε και την Ορθόδοξη και τη Λουθηρανική Εκκλησία της Φιλλανδίας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φιλλανδίας υπαγόταν στην Εκκλησία της Ρωσίας μέχρι το 1923. Ωστόσο, επειδή την εποχή εκείνη η πολιτική κατάσταση στη Ρωσία ήταν ρευστή και τεταμένη το νεοίδρυτο Φιλλανδικό Κράτος, μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας απευθύνθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο με Συνοδικό Τόμο ίδρυσε την αυτόνομη Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Φιλλανδίας. Αργότερα, το 1972, με Συνοδική Πράξη την ανύψωσε στην τάξη των Μητροπόλεων.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ίσα με σήμερα, η Φινλανδική Ορθόδοξη Εκκλησία, με το πολυσχιδές έργο της, δικαιώνει απόλυτα την περίοπτη θέση που κατέχει μέσα στη Φιλλανδική κοινωνία. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στη Φιλλανδία ανέρχονται σε εξήντα δύο χιλιάδες άτομα, σε ένα σύνολο πέντε περίπου εκατομμυρίων κατοίκων. Τα στατιστικά, ωστόσο, δεν είναι ακριβή, καθώς η δραστηριότητα και η δυναμική των Ορθοδόξων στη χώρα, είναι αντιστρόφως ανάλογη της πληθυσμιακής τους καταγραφής.

Πολύ περιληπτικά, σημειώνουμε, ότι ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φιλλανδίας κ. Λέων, αφού διετέλεσε για τριάντα χρόνια Επίσκοπος, ανέλαβε τα ηνία της το 2001. Επί των ημερών του, πραγματοποιήθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Φινλανδίας και του Νομοθετικού πλαισίου που αφορά την Εκκλησία.

Γραφείο Διεκκλησιαστικών Σχέσεων
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

15 Ιανουαρίου 2010

Πρόγραμμα Επισκέψεως

Print Friendly, PDF & Email

Share this post