Ετήσια συνάντηση Επιτροπής των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU)

Ετήσια συνάντηση Επιτροπής των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ[1]

Από τις 5 ως τις 7 Οκτωβρίου 2018, η Επιτροπή των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU) πραγματοποίησε την ετήσια συνάντησή της, η οποία έλαβε χώρα στην Βουλγαρία, ύστερα από ευγενική πρόσκληση του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Σόφιας και Πατριάρχου πάσης Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου. Κύριο θέμα της φετινής συναντήσεως ήταν «Οι παράγοντες που ενισχύουν την συνοχή της Ευρωπαϊκής κοινωνίας».

Κατά το Σεμινάριο, που διοργανώθηκε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βουλγαρία, εξέφρασαν τις απόψεις του για το θέμα οι αντιπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Ρουμανίας, του Πατριαρχείου Βουλγαρίας και της Εκκλησίας της Κύπρου. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν επίσης ακαδημαϊκοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και συνεργάτες της Βουλγαρικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Τα μέλη της CROCEU υπογράμμισαν ότι η ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, αλλά και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική λόγω της πολυπολιτισμικότητας που χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο την σημερινή κοινωνία. Πράγματι, οι εθνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφορές μπορούν να δημιουργήσουν αισθήματα φόβου για τον άλλον και οδηγούν έτσι στο να υψώνονται τείχη και να δημιουργούνται ποικίλοι φραγμοί και διαιρέσεις στο κοινωνικό σώμα. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις Εκκλησίες της Ευρώπης να καλλιεργήσουν έναν εντατικό διάλογο με άλλους κοινωνικούς φορείς, καταδεικνύοντας αφενός τον κεντρικό ρόλο που έχει διαδραματίσει ο Χριστιανισμός για την δημιουργία τόσο της ίδιας της Ευρώπης όσο και, πιο πρόσφατα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφετέρου προτείνοντας ένα ολιστικό όραμα για το μέλλον αυτού του ιδιαίτερα περίπλοκου και πολυσχιδούς «οικοδομήματος».

Ειδικότερα, θα πρέπει η κοινωνική συνοχή της Ευρώπης να ενισχυθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο συνδυασμό πολιτικών, όπου οι κρατικοί  προϋπολογισμοί, οι δημόσιες δαπάνες, οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές θα συγκλίνουν σε έναν τελικό στόχο: στην επίτευξη του κοινού καλού. Στο επίκεντρο όλων αυτών θα πρέπει να βρίσκεται ο σεβασμός για την έμφυτη αξιοπρέπεια και μοναδικότητα του κάθε ανθρωπίνου προσώπου, γεγονός που αποτελεί κομβική διδασκαλία του Χριστιανισμού. Μόνο μία τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να αναμορφώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό που έπρεπε να είναι εξ αρχής, δηλαδή όχι απλώς μία ενιαία αγορά, βασισμένη αποκλειστικά σε οικονομικά συμφέροντα με μοναδική επιδίωξη την ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, αλλά κατ’ εξοχήν μία οικογένεια κρατών, βασισμένη σε κοινές αρχές και αξίες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πλήρη ανάπτυξη και άνθιση όλων των εθνών που την αποτελούν, αλλά και του κάθε ανθρωπίνου προσώπου ξεχωριστά.

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, τα μέλη της Επιτροπής ταξίδευσαν στην Stara Zagora, όπου έλαβαν μέρος στους εορτασμούς για την 180η επέτειο από την γέννηση του Μητροπολίτου Metodii Kusev, πρώτου προκαθημένου της Ιεράς Μητροπόλεως αυτής.

Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, όπου τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της Stara Zagora κ. Κυπριανού, παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Νεοφύτου, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Stara Zagora. Μετά την Θεία Λειτουργία, τα μέλη της CROCEU συναντήθηκαν με τον Πατριάρχη και εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους τόσο προς τον ίδιον όσο και προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης κ. Αντώνιο για την φιλοξενία τους. Ο Μακαριώτατος διαβεβαίωσε τα μέλη ότι προσεύχεται για την ευόδωση του έργου τους και τους ευχήθηκε καλή διακονία.


[1] The Committee of the Representatives of the Orthodox Churches to the European Union was established in 2010 and consists of: the Ecumenical Patriarchate, the Patriarchate of Moscow, the Patriarchate of Romania, the Patriarchate of Bulgaria, the Church of Cyprus and the Church of Greece.

COMMUNIQUÉ[2]

From 5 to 7 October 2018, the Committee of Representatives of the Orthodox Churches to the European Union (CROCEU) held its annual meeting in Bulgaria, at the kind invitation of His Beatitude Neofit, Metropolitan of Sofia and Patriarch of Bulgaria. The main topic of this year’s meeting was “The factors of enhancing cohesion in the European society”.

During the Dialogue Seminar, which was hosted by the Representation of the European Commission in Bulgaria, the representatives of the Ecumenical Patriarchate, the Patriarchate of Romania, the Patriarchate of Bulgaria and the Church of Cyprus offered their thoughts on the topic. They were joined by academics, European officials, and collaborators of the Bulgarian Orthodox Church. 

The members CROCEU emphasized that in an increasingly diverse society, such as the one we live in, there is an ever-greater need to enhance cohesion at a European, a national as well as a regional and local level. Ethnic, cultural and religious differences can indeed generate fear of the other and thus lead to the creation of barriers, walls and divisions. Under these circumstances, it is essential for the Churches in Europe to cultivate and to remain in dialogue with other social actors, on the one hand pointing to the essential role that Christianity has played in the creation of both Europe and, in more recent times, of the European Union, while on the other hand offering a holistic vision on the future of this very complex and multifaceted “construction”.

On a very concrete level, social cohesion in Europe is to be enhanced through a comprehensive set of fiscal, budgetary, social and educational policies having as their ultimate goal the achievement of the common good. At the center of them all should lay the respect for the innate dignity and uniqueness of each and every human person, which is a cardinal tenet of Christianity. Only such an approach could reshape the European Union into what it was supposed to be from the very beginning, namely not just a single market, based on mere economic interests and always aiming at greater economic growth, but rather a family of states, based on common principles and values that could facilitate the blossoming and the integral development of every nation and indeed of every human person.

On Saturday October 6, the Committee traveled to Stara Zagora, where they took part in the celebrations of the 180th anniversary on the occasion of the birth of Metropolitan Metodii Kusev, the first incumbent of this venerable metropolitan see.

The program culminated on Sunday, October 7, when the members of the Committee co-celebrated the Divine Liturgy, presided over by His Eminence Metropolitan Kipriyan of Stara Zagora, in the presence of His Beatitude Patriarch Neofit, at the Cathedral of St. Nikolay in Stara Zagora. Following the Divine Liturgy, the members of CROCEU met with the Patriarch and they thanked both His Beatitude and His Eminence Metropolitan of Antonii of Western and Central Europe for their hospitality. His Beatitude reassured its members of his prayerful support and wished them strength.


[2] The Committee of the Representatives of the Orthodox Churches to the European Union was established in 2010 and consists of: the Ecumenical Patriarchate, the Patriarchate of Moscow, the Patriarchate of Romania, the Patriarchate of Bulgaria, the Church of Cyprus and the Church of Greece.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post