Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά (Παρασκευή 17 Μαΐου προς Σάββατο 18 Μαΐου 2019)

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά (Παρασκευή 17 Μαΐου προς Σάββατο 18 Μαΐου 2019)

Με τις ευλογίες της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, τελέστηκαν τα Εγκαίνια του Ι. Ν. του Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά, το εσπέρας της Παρασκευής 17 Μαΐου προς Σάββατο 18 Μαΐου 2019, τελεταρχούντος του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Με την ευκαιρία των Εγκαινίων μεταφέρθηκαν για προσκύνηση από τους πιστούς τεμάχια των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Δημητριανού επισκόπου Χύτρων (Κυθρέας). Επίσης, μεταφέρθηκε η ιερή εικόνα των Αγίων πέντε Επισκόπων Χύτρων (Κυθρέας)

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Ώρα 20.00, πραγματοποιήθηκε η τελετή άφιξης των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, τα οποία μετέφερε ο Πανοσιολογιώτατος Έφορος, Αρχιμ. Αγαθόνικος Κυκκώτης και του Αγίου Δημητριανού επισκόπου Χύτρων (Κυθρέας) από τον ι. ν. Παναγίας Παλλουριωτίσσης όπου φυλάσσονται άχρι καιρού, τα οποία μετέφερε ο Αιδισιμολογιώτατος Πρωτοπρ. π. Μιχαήλ Μαλιάππης,  για προσκύνηση από τους πιστούς.

Ακολούθησε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου συμπαραστατούμενος από τον Έφορο της Ιεράς Μονής Κύκκου, τους Ιερείς του Ναού και άλλους κληρικούς των όμορων ενοριών. Στη συνέχεια τελέστηκαν τα Εγκαίνια του Ναού, τελεταρχούντος του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Το πανίερο γεγονός των Εγκαινίων του ναού του Αγίου Χαραλάμπους ολοκληρώθηκε με την τέλεση της πρώτης Θείας Λειτουργίας, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ευχαριστούμε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, ο οποίος ένεκα απουσίας στο εξωτερικό σε εκκλησιαστική αποστολή, έδωσε την ευλογία Του να τελέσουμε τα εγκαίνια του ναού μας, ο οποίος είναι σημείο αναφοράς των εκτοπισμένων Νεοχωριτών και όλων των πιστών και να μεταφερθούν τα ιερά Λείψανα του Αγίου Δημητριανού Χύτρων. Επίσης, ευχαριστούμε τον Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, ο οποίος προέστη των Εγκαινίων, τους Ιερείς και όλους τους ευλαβείς Χριστιανούς που συμπαραστάθηκαν στην προετοιμασία και επιτέλεση των Εγκαινίων.

Ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο για την ευλογία να έχουμε, κατά τη διάρκεια των Εγκαινίων, τεμάχιο του ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου.

 

Από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά.


 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στὴν Ἀγλαντζιὰ μᾶς προσφέρουν τὴν εὐλογία νὰ ἐμβαθύνουμε στὴ σημασία καὶ τὸ νόημα τοῦ πανίερου τούτου γεγονότος.

Ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων εἶναι ἡ ἱερὰ τελετὴ διὰ τῆς ὁποίας καθιερώνεται ἕνας ναὸς καὶ τὰ ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται στὴν λατρείαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην μἑ τὰ Ἐγκαίνια τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ὑπὸ τοῦ Ἀαρών. «Ἐγκαίνια τιμᾶσθαι παλαιὸς νόμος» λέγει τὸ Τροπάριο. Κατόπιν, στὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. Ἀκολούθως, στὰ Ἱεροσόλυμα εἰς τὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως τὴν 13ην Σεπτεμβρίου τὸ 335 μ.Χ.

Ἡ Ζ΄ Οἱκουμενικὴ Σύνοδος ὥρισε τὸ ἀπαραίτητο ὄχι μόνον τοῦ ἐγκαινιασμοῦ τοῦ Ναοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς καταθέσεως εἰς τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν ἱερῶν λειψάνων, καὶ μάλιστα μαρτυρικῶν. Καὶ τοῦτο διότι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μαρτύρων. Ἐστηρίχθη εἰς τὶς θυσίες καὶ τὰ αἵματα τῶν μαρτύρων. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὴν  περίοδον τῶν διωγμῶν οἱ χριστιανοὶ τελοῦσαν τὴν θεία Εύχαριστία ἐπάνω στοὺς τὰφους τῶν μαρτύρων. Ἡ πλάκα μἑ τὴν  ὁποίαν ἐσκεπάζετο ὁ τὰφος τοῦ μάρτυρος ἦτο ἡ πρώτη Ἁγία Τράπεζα ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐτελεῖτο ἡ ἀναίμακτος Θυσία. Εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο ποὺ περιγράφεται στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως: «Εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν Ἐσφαγμἑνων, διὰ τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν  μαρτυρίαν τοῦ Ἀρνίου». Ἕνεκα τούτου ψἀλλουμε κατὰ τὴν περιφορὰ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τὸ «Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον …».

Ἡ κυρίως τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων ἀρχίζει μἑ τὴν γονυκλισία καὶ τὴν  ἀνάγνωση τῶν προκαταρτικῶν εὐχῶν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Ἀκολουθεῖ ἡ περιφορὰ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τρὶς γύρω από τὸν Ναόν, ὅτε ἀναγινώσκεται ὡς πλέον κατὰλληλος ἡ Προφητεία τοῦ Ἰεζεκιήλ: «Καὶ ἐπέστρεψέ με, κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς. Καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμἑνη. Καὶ εἶπε Κύριος πρός με. Ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμἑνη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ διέλθῃ δι’ αὐτῆς. Ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμἑνη. Διότι ὁ ἡγούμενος οὗτος καθήσεται ἐν αὐτῇ, τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐνώπιον Κυρίου… Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου».

Συμβολικό, ἀλλὰ καὶ πραγματικὸ τὸ γεγονός, ὅταν κεκλεισμἑνων τῶν θυρῶν ψάλλουμε ἀπ’ ἔξω τὸ «ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καὶ εἰσελεύσεται ο Βασιλεὺς τῆς δόξης», στὴ συνέχεια ἀπὸ μέσα ψάλλεται τὸ «Τίς ἐστιν οὗτος ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης», καὶ ἀπ’ ἔξω δίδεται ἡ ἀπάντησις: «Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ». Αὑτὸ ἐπαναλαμβάνεται δὶς, αλλὰ τὴν δεύτερη φορὰ ἡ ἀπάντηση εἶναι «Κύριος τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης», ὁπότε ὁ Ἀρχιερεὺς ἀνοίγει τὴν θύραν.

Κατὸπιν, ἡ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων συνεχίζεται ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος. Ὁ Ἀρχιερεὺς τοποθετεῖ ἐπὶ εἰδικῆς λειψανοθήκης τὰ μαρτυρικὰ Λείψανα, ἐπιχέει εἰς αὐτὰ τρὶς ἅγιον Μύρον καὶ τὰ τοποθετεῖ ἐντὸς τῆς εἰδικῆς ὀπῆς (γνωστῆς ὡς τὸ «φυτόν»), ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τὸ μέσον τοῦ ἄνω μέρους τῆς βάσεως τῆς ἁγίας Τραπέζης. Παράλληλα ἐκφωνεῖ τὸ «Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν κτιτόρων τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου», ὁ δὲ λαὸς ἀντιφωνεῖ τὸ «Αἰωνία ἡ μνήμη». Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ σχετικὴ εὐχὴ γιὰ τοὺς ἁγίους Μάρτυρες, τῶν ὀποίων τὰ λείψανα ἐναποτίθενται ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης. «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καὶ ταύτην τὴν δόξαν τοῖς ὑπὲρ σοῦ ἀθλήσασιν ἁγίοις Μάρτυσι δωρησάμενος, τὸ σπείρεσθαι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ Λείψανα αὐτῶν, ἐν τοῖς ἀγίοις Οἲκοις σου, καὶ καρποὺς ἰαμάτων βλαστάνειν, αὐτὸς Δέσποτα, ὁ πάντων τῶν ἀγαθῶν χορηγὸς ὑπάρχων, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων (…), ὧν εὐδόκησας τὴν ἀπόθεσιν τῶν Λειψάνων, ἐν τῷ σεπτῷ Οἴκῳ σου γενέσθαι, ἀξίωσον ἡμᾶς ἀκατακρίτως τὴν ἀναίμακτόν σοι προσενεγκεῖν ἐν αὐτῷ θυσίαν˙ …». 

Τὸ «φυτὸν» στὸ μέσον καὶ τὰ εἰκονίσματα τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν στὶς γωνίες τῆς Ἁγίας Τραπέζης σφραγίζονται μἑ κηρομαστίχη.  Ἀκολούθως, ἡ πλάκα τῆς Ἁγίας Τραπέζης πλένεται, ἀρωματίζεται μἑ ροδόσταγμα καὶ μυρώνεται μἑ τὴν  ἔκχυσιν τοῦ ἁγίου Μύρου. Ἡ Ἁγία Τράπεζα συμβολίζει τὸν Γολγοθᾶ καὶ τὸν τὰφο τοῦ Κυρίου. Ἐπ΄ αὐτῆς τοποθετοῦνται τὸ κατασάρκιον καὶ τὰ ἱερὰ καλύμματα, τὰ ὁποῖα συμβολίζουν τὴν σινδόνα τοῦ εὐσχήμονος Βουλευτοῦ Ἰωσἠφ, μἑ τὴν ὁποία ἐνετύλιξεν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ὅταν κατεβίβασε αὐτὸ ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ κατέθηκεν αὐτὸ εἰς τὸ καινὸν μνημεῖον. Ἐπάνω εἰς αὐτὴν τὴν  πλάκα τελεσιουργεῖται τὸ μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἀκολούθως, οἱ εἰκόνες και ἂλλα ἱερἀ ἀντικείμενα, καθὼς καὶ τὰ κύρια μἑρη τοῦ Ναοῦ σφραγίζονται δι’ ἁγίου Μύρου.

Ἐδῶ ψάλλεται μελωδικῶς καὶ ὁ πλούσιος εἰς νοήματα καὶ ὡραῖος εἰς μελωδίαν ψαλμὸς τοῦ Δαυίδ: «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; Ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ Ἀαρών… Ὡς δρόσος Ἀερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών».

Ὅλα αὐτὰ εἶναι τὰ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα, αὐτὰ πού φαίνονται, αὐτὰ τὰ ὁποῖα βλέπομεν μἑ τὰ αἰσθητὰ μάτια. Ὅποιος ὅμως ἔχει τὶς πνευματικὲς προϋποθέσεις μπορεῖ νὰ βιώσει καὶ τὰ μὴ βλεπόμενα, δηλαδή τὴν παρουσίαν τῆς χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ εὐχή: «Ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου, καὶ κατὰπεμψον τὸ Πανάγιόν σου Πνεῦμα, τὸ προσκυνητὸν καὶ παντοδύναμον, καὶ ἁγίασον τὸν οἶκον τοῦτον. Πλήρωσον αὐτὸν φωτὸς ἀϊδίου. Ποίησον αὐτὸν σκήνωμα δόξης σου. Κατακόσμησον αὐτὸν τοῖς θείοις σου καὶ ὑπερκοσμίοις χαρίσμασι. Κατὰστησον αὐτὸν λιμένα χειμαζομένων, ἰατρεῖον παθῶν, καταφυγὴν ἀσθενῶν, δαιμόνων φυγαδευτήριον… Ὅσα ἂν αἰτήσωνται καὶ σὺ ἀκούσεις ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ ποιήσεις ἔλεος, καὶ ἵλεως ἔσῃ αὐτοῖς».

Μετὰ τὸν ἐγκαινιασμὸν, τὰ πάντα ἐντὸς τοῦ Ναοῦ γίνονται καινούργια καὶ λάμπουν μἑ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. «Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου». Καὶ ὡς ἐπισφράγισις ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ δοξολογικὴ ἀναφορὰ εἰς τὸν Θεὸν «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, τῷ φωτίσαντι τὸν κόσμον», καὶ προτρεπτικὴ εἰς μετάνοιαν καὶ ἐσωτερικὴν ἀνακαίνισιν ἡμῶν: «Ἄνθρωπε, εἰς ἑαυτὸν ἐπανάγου. Γίνου καινὸς ἀντί παλαιοῦ….», διότι «οὕτω τιμᾶται ἡ τῶν Ἐγκαινίων ἡμἑρα».

Ἂς ἀξιωθοῦμε, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτὰτου καὶ Ἁγιωτὰτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστὸμου Β΄, τοῦ ἐπανεγκαινιασμοῦ τοῦ Ναοῦ του Ἁγίου Χαραλάμπους καὶ ὅλων τῶν ναῶν μας τοῦ Νέου Χωρίου Κυθρέας καὶ ὅλου τοῦ τμήματος τῆς τουρκοκρατούμενης νήσου μας σὲ συνθήκες ἐλευθερίας καὶ εἰρήνης.

 

                                                                                      Ἐπίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος

 

17 Μαΐου 2019, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χύτρων

καὶ Σύναξις τῶν πέντε Ἱεραρχῶν τῆς Ἐπισκοπῆς Χύτρων (Κυθρέας).

 

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει προς το Χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι το εσπέρας της Παρασκευής 17 Μαΐου προς Σάββατο 18 Μαΐου 2019 θα τελεστούν τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά. Επίσης, με την ευκαιρία των Εγκαινίων θα μεταφερθούν για προσκύνηση από τους πιστούς τεμάχια Ιερών Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Δημητριανού επισκόπου Χύτρων (Κυθρέας).

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Ώρα 20.00

Άφιξη των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Δημητριανού επισκόπου Χύτρων (Κυθρέας), για προσκύνηση από τους πιστούς. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, από την Α. Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο.

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ακολουθία του Όρθρου.

Ακολουθία των Εγκαινίων προϊσταμένου της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συμπαραστατούμενου από τον Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο.

Σάββατο 18 Μαΐου 2019. Πρώτες πρωϊνές ώρες.

Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 Καλούνται οι πιστοί να συμμετάσχουν στις Ακολουθίες και στον Εγκαινιασμό του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραμματέα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ. Θεόδωρο Μεϊβατζή, τηλέφωνο  99631145.

 

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post