Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ανοικτός διαγωνισμός – Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ανοικτός διαγωνισμός – Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εξοπλισμού,

Δημιουργία ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.3)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

RE-CULT, «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου»

Η πράξη  RECULT συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

Συνολική εκτιμώμενη αξία διαγωνισμού €106.300,00

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Διαγωνισμού: 10/05/2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/05/2019

 

Πληροφορίες και έγγραφα του διαγωνισμού δίνονται αναλυτικά εδώ…

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post