Μετά από 45 χρόνια τελέστηκε για πρώτη φορά Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αγγαστίνας (Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019)

Μετά από 45 χρόνια τελέστηκε για πρώτη φορά Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αγγαστίνας (Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019)

Με τη συγκίνηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των πιστών, αλλά και με αισθήματα χαρμολύπης, το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Αγγαστίνα, όπου εορτάστηκε εκ μεταθέσεως η μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής. Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το μαύρο καλοκαίρι του 1974, που πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός στην κατεχόμενη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Αγκαστίνας.

Κατά την ακολουθία του Εσπερινού, χοροστάτησε και κήρυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, Πρόεδρος των Εκκλησιαστικών Επιτροπών της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Διαμερίσματος Μεσαορίας, συμπαραστατούμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο Κυριάκο Κυριάκου και το Διάκονο Ανδρέα Ματέι.

Στην ομιλία του ο Επίσκοπος  Μεσαορίας αναφέρθηκε στον οσιακό και μαρτυρικό βίο της Αγίας Παρασκευής. Επίσης ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές που προσέφεραν για την πραγματοποίηση του εκκλησιασμού και υπενθύμισε σε όλους το χρέος να διατηρούν και να μεταδίδουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους την αγάπη και τη νοσταλγία των πατρικών μας εστιών και ιερών τόπων.

Κατά τη διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού, έγινε Δέηση για τους εορτάζοντες και τελέστηκαν τα Μνημόσυνα πάντων των προαπελθόντων κληρικών, κοινοταρχών, εκκλησιαστικών επιτρόπων, διδασκάλων, ευεργετών, πατέρων και αδελφών της κοινότητας.

Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε λιτάνευση του ιερού εικονίσματος της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής πέριξ του ναού, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, και όλοι οι πιστοί πέρασαν κάτω από την εικόνα αιτούμενοι τις πρεσβείες της Αγίας.

 

Κωνσταντίνος Ανδρέου, Φοιτητής Θεολογίας.

Από το Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Εκκλησίας της Κύπρου.

 

*********

Ομιλία Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου, κατά τον Α΄ Εκκλησιασμό- Πανηγυρικό Εσπερινό, στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Αγγαστίνας,
με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Παρασκευής
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019

 

Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα, πνευματικὴν χορείαν ἐπικροτήσωμεν, καὶ τὴν Χριστοῦ Παρθενομάρτυρα εὐφημήσωμεν λέγοντες· Χαίροις, Παρασκευὴ Ὁσία καὶ θεοτίμητε· Χαίροις, ἡ τὸ μαρτύριον καλῶς ὑποδεξαμένη· Χαίροις τῶν μαρτύρων ἰσοστάσιε, καὶ τῶν Ὁσίων ὁμόσκηνε, μεθ’ ὧν ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Με βαθιά συγκίνηση οι πιστοί προστρέχουν στη χάρη σου, Παρασκευὴ Ὁσία καὶ θεοτίμητε! Σε τιμούν οι πιστοί, διότι με συνείδηση δέχθηκες το μαρτύριο του αίματος ως συνέπεια της διατήρησης των υψηλών ιδανικών, τα οποία περιφρούρησες μέχρι την τελευταία σου αναπνοή. Η ζωή σου ήταν  οσιακή και μαρτυρική, δια τούτο με αγαλλίαση αναφωνούν οι χριστιανοί: «Χαίροις τῶν μαρτύρων ἰσοστάσιε, καὶ τῶν Ὁσίων ὁμόσκηνε, μεθ’ ὧν ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν». Και εμείς σήμερα, ευλαβείς προσκυνητές στη χάρη σου, τούτη την πανίερη ώρα ζητούμε τις πρεσβείες σου, για να σώσει ο Κύριος τις  ψυχές και να μας διατηρήσει αγιασμένους.

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! Παρασκευὴ ἡ σοφή, Ἀντωνίνου τὸ φρύαγμα, ἀνδρικῶς κατέβαλες, προθύμως ἐναθλήσασα, καὶ τῶν βραβείων τῆς ἄνω κλήσεως, καὶ τῶν στεφάνων ἀξιωθεῖσα, σεμνή, ὑπέρ τῶν δούλων σου, τῶν πιστῶς τιμώντων σε, μνείαν ποιοῦ, πάντοτε πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι ἡμᾶς.

Ζούμε παράδοξα θαύματα. Γιορτάζουμε τον Ιαματικό Παντελεήμονα και ταυτόχρονα πανηγυρίζουμε την Αγία Παρασκευή, εκ μεταθέσεως. Φέρουμε στη μνήμη μας τη ζωή των Αγίων μας, και ιδιαίτερα διδασκόμαστε από τους πνευματικούς αγώνες, την προσευχή και την άσκηση, τα βάσανα και τα βασανιστήρια που βίωσε «Παρασκευὴ ἡ σοφή».

Οι προσκυνητές σε ενατενίζουμε, με σεβασμό και κατάνυξη, ευρισκόμενοι μέσα στον ομώνυμο Ναό σου της Αγγαστίνας. Σε κοιτούμε στο πρόσωπο και αντλούμε δύναμη, αισιοδοξία και υπομονή. Ταυτόχρονα σε παρακαλούμε να πρεσβεύεις, για να λυτρωθούν οι ψυχές των προγόνων μας και να σωθούν και οι δικές μας ψυχές με την παντοδυναμία του αναστημένου Ιησού Χριστού. 

Διότι «διὰ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ, Χριστέ, διάβολον ᾔσχυνας, καὶ διὰ τῆς Ἀναστάσεώς σου, τὸ κέντρον τῆς ἁμαρτίας ἤμβλυνας, καὶ ἔσωσας ἡμᾶς, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου, δοξάζομέν σε, Μονογενές». 

Διότι, Θεάνθρωπε λυτρωτή, η γέννα σου είναι ένα θαύμα διά της υπεραγίας Θεοτόκου εν Αγίω Πνεύματι. Απόψε στους αναστάσιμους ύμνους την παραλληλίσαμε με το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα με ηγέτη τον Προφήτη Μωυσή.

«Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ τῆς ἀπειρογάμου Νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος, τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν ἀβρόχως, Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος, ἡ θάλασσα μετὰ τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος, ὁ ὢν καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος, Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς».

Κουβαλούμε σήμερα τη μνήμη και τη νοσταλγία στα χώματα της παλαιάς κοινότητας του Αγίου Θεράποντα. Πορευόμαστε στις γειτονιές της κοινότητας Αγγαστίνας στον κάμπο της Μεσαορίας. Υποκλινόμαστε ευλαβείς προσκυνητές της χάρης της Αγίας Παρασκευής υπό τη σκέπη του Αγίου Γεωργίου, του Ιερομάρτυρος Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κιτίου και του Οσίου Θεράποντος που ασκήτευσε στην περιοχή Σίντας (περιοχή βόρεια της Εκκλησίας του Αγίου Θεράποντος). Προορισμοί, δωρεές και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοί μας, ως φωτεινοί φάροι του Αγίου Πνεύματος, μας παρηγορούν, μας στηρίζουν και μας χαρίζουν την ευλογημένη χαρμολύπη. Χαρά δια την ανάσταση και λύπη για τις αναβολές μας προς ένωση με το Θεό και τον άνθρωπο.

Παρθενομάρτυς ἀθληφόρε, Παρασκευὴ πανένδοξε, τοὺς τὴν ἄθλησιν τὴν σὴν ἑορτάζοντας ἀξίως, αἴτησαι ῥυσθῆναι πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου, καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, Μάρτυς παναοίδιμε.

Μαθαίνουμε από την κούνια μας, από τη γιαγιά και τον παππού, πέρα και έξω από τα μέτρα του κόσμου τούτου, να αγαπούμε, να συγχωρούμε και να δημιουργούμε ειρηνικά και αυθεντικά, το παρόν και το μέλλον.

Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ως Εκκλησιαστική Επιτροπή, σας ευχαριστούμε όλους, παρόντες και απόντες της ιεράς ταύτης εσπερινής συνάξεως, για τη συνεργασία και τη συνδρομή. Ταυτόχρονα ευχαριστούμε όλους εκείνους που μας βοήθησαν για την επιτέλεση αυτού του Προσκυνήματος και την εκπλήρωση αυτού του τάματος.

Προσευχόμαστε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων τον κεκοιμημένων προγόνων μας.

Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, ας κρατήσουμε την ωφέλεια ως φυλακτό και διατηρώντας την ομολογία Πίστεως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής και όλων των προαναφερθέντων Αγίων μας, να μην ξεστρατίσουμε.

Καλή αντάμωση, αδελφοί μου!

† Ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος

****************************************************************

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Παρασκευής Αγγαστίνας, μετά από 45 έτη, προσκαλεί τους Αγγαστινιώτες και όλο το Χριστεπώνυμο πλήρωμα στον Πανηγυρικό Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής στον ι. ν. της Αγίας Παρασκευής στην κατεχόμενη κοινότητα Αγγαστίνας της Μεσαορίας, το ερχόμενο Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019, ώρα έναρξης 5.30 μ.μ.

 

Πληροφορούνται οι Προσκυνητές ότι θα υπάρχουν λεωφορεία για τη μετάβαση στον Εσπερινό στην Αγγαστίνα, ως ακολούθως:

Ώρα αναχώρησης στις 15.30:

  1. Από το Μακάρειο Στάδιο Λευκωσίας (περιοχή Μακεδονίτισσας)
  2. Από την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα.

Για κράτηση θέσεως, επικοινωνήστε στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Αναστασία Γερολέμου 99 565445

Παναγιώτης Κλεάνθους 99 460736

Παναγιώτης Κωνσταντίνου 99 510586

Τούλα Γερολέμου 99 337340

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους τους συνεργάτες μας καθώς  και τους προσκυνητές που θα μεταφέρουν άρτους και κόλλυβα για την εορτή και κόλλυβα για τα μνημόσυνα.

 

Από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Παρασκευής Αγγαστίνας

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post